Horasis - Bình Dương 2019 Horasis - Binh Duong 2019

        Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư Quốc tế được thành lập từ năm 2005, với sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới. Thông qua các diễn đàn trao đổi thẳng thắn, trực tiếp, Horasis tạo ra một nền tảng kết nối và giúp các địa phương, các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới cùng quảng bá và tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu, đưa ra những giải pháp cho những thách thức quan trọng nhất đối với các tập đoàn ngày nay cùng những dự đoán chiến lược mang tầm quốc tế. Horasis được tổ chức với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, bao gồm những phiên thảo luận và phát biểu tại hội trường chính với khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ Ngành của nước chủ nhà và các nước được mời.

        Tiếp nối thành công của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2018, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis  – Bình Dương 2019 được tổ chức bao gồm Phiên họp toàn thể Horasis, Các phiên đối thoại khu vực tập trung vào Châu Á và các sự kiện bên lề. Khách mời tham dự chủ yếu là các vị đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng; Tổng giám đốc các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, các nhà lãnh đạo kinh doanh chủ chốt, các nhà lãnh đạo tư tưởng nổi tiếng…

        Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis – Bình Dương 2019 sẽ diễn ra theo khuôn khổ nội dung của Horasis, đặc biệt chú trọng thảo luận về châu Á, những cơ hội, thách thức, và tầm nhìn cho các tổ chức trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế thành phố thông minh.


       1. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bình Dương.

       2. Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty Becamex IDC và Công ty Liên doanh VSIP

       3. Các sở, ban, ngành, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghiệp VSIP, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y Tế; Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng Thành phố Thông minh Bình Dương, và một số sở, ngành, đơn vị có liên quan.

       4. Thời gian:  Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 26/11/2019.

       5. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (BECC), Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

       6. Thành phần:

       - Khách mời trong nước (khoảng 100 người): Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp

       - Khách mời nước ngoài (hơn 400 khách từ 60 quốc gia trên toàn thế giới): bao gồm Lãnh đạo Bộ của một số quốc gia, địa phương nước ngoài tổ chức quốc tế, các Tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới.

       - Lãnh đạo địa phương (khoảng 300 người): Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

       7. Các sự kiện chính:

       Diễn đàn Horasis Bình Dương 2019 là một diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với:

       - 04 phiên họp toàn thể: khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ Ngành của nước chủ nhà và các nước được mời.

       - 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song: khoảng 100 người/01 phiên họp. Các phiên thảo luận này diễn ra tại các hội trường nhỏ hơn theo từng chuyên đề, với sự tham luận và phát biểu của các diễn giả hàng đầu thế giới.

       - Sự kiện bên lề: Lễ Hội Horasis cho mọi người “Horasis for all” Festival.

        Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư Quốc tế được thành lập từ năm 2005, với sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới. Thông qua các diễn đàn trao đổi thẳng thắn, trực tiếp, Horasis tạo ra một nền tảng kết nối và giúp các địa phương, các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới cùng quảng bá và tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển toàn cầu, đưa ra những giải pháp cho những thách thức quan trọng nhất đối với các tập đoàn ngày nay cùng những dự đoán chiến lược mang tầm quốc tế. Horasis được tổ chức với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, bao gồm những phiên thảo luận và phát biểu tại hội trường chính với khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ Ngành của nước chủ nhà và các nước được mời.

        Tiếp nối thành công của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2018, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis  – Bình Dương 2019 được tổ chức bao gồm Phiên họp toàn thể Horasis, Các phiên đối thoại khu vực tập trung vào Châu Á và các sự kiện bên lề. Khách mời tham dự chủ yếu là các vị đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng; Tổng giám đốc các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, các nhà lãnh đạo kinh doanh chủ chốt, các nhà lãnh đạo tư tưởng nổi tiếng…

        Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis – Bình Dương 2019 sẽ diễn ra theo khuôn khổ nội dung của Horasis, đặc biệt chú trọng thảo luận về châu Á, những cơ hội, thách thức, và tầm nhìn cho các tổ chức trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế thành phố thông minh.


       1. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Bình Dương.

       2. Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty Becamex IDC và Công ty Liên doanh VSIP

       3. Các sở, ban, ngành, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghiệp VSIP, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y Tế; Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng Thành phố Thông minh Bình Dương, và một số sở, ngành, đơn vị có liên quan.

       4. Thời gian:  Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 26/11/2019.

       5. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (BECC), Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

       6. Thành phần:

       - Khách mời trong nước (khoảng 100 người): Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp

       - Khách mời nước ngoài (hơn 400 khách từ 60 quốc gia trên toàn thế giới): bao gồm Lãnh đạo Bộ của một số quốc gia, địa phương nước ngoài tổ chức quốc tế, các Tập đoàn đa quốc gia; các giáo sư, diễn giả của một số viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới.

       - Lãnh đạo địa phương (khoảng 300 người): Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

       7. Các sự kiện chính:

       Diễn đàn Horasis Bình Dương 2019 là một diễn đàn được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với:

       - 04 phiên họp toàn thể: khách mời là lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Bộ Ngành của nước chủ nhà và các nước được mời.

       - 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song: khoảng 100 người/01 phiên họp. Các phiên thảo luận này diễn ra tại các hội trường nhỏ hơn theo từng chuyên đề, với sự tham luận và phát biểu của các diễn giả hàng đầu thế giới.

       - Sự kiện bên lề: Lễ Hội Horasis cho mọi người “Horasis for all” Festival.

24-11-2019
14:00 - 15:30

Toàn cầu hóa thương mại Re-globalizing Trade

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Rafael Cascales, Rafael Cascales, Juan Carlos Jimenez, Juan Carlos Jimenez, Bradley C. LaLonde, Bradley C. LaLonde, Jonathan Moreno, Jonathan Moreno, David Morris, David Morris, Torkel Patterson, Torkel Patterson, R R Shibu, R R Shibu, Charles Tang, Charles Tang, John West, John West,

Xây dựng tương lai kỹ thuật số chia sẽ Building a Shared Digital Future, Driving Inclusive Growth

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Peter Brimble, Peter Brimble, Tina Chopra, Tina Chopra, Uma Ganesh, Uma Ganesh, Erick Hadi, Erick Hadi, Matthew Ho, Matthew Ho, Debbie Lee, Debbie Lee, Stanley Loh, Stanley Loh, Jed Marcaida, Jed Marcaida, Michael Walsh, Michael Walsh,

Phân cụm để phát triển Clustering Activities in China to Develop Innovations

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Jin Yuxian, Jin Yuxian, Harrace Lau, Harrace Lau, Stephanie Lau, Stephanie Lau, Myles Lu, Myles Lu, Marie Tatibouet, Marie Tatibouet, Jim Yuan, Jim Yuan, Lulu Zhou, Lulu Zhou, Nick Jonow, Nick Jonow,

Cạnh tranh trong thời đại mới Competing in a New Age

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Prasoon Agrawal, Prasoon Agrawal, Benedict Co, Benedict Co, Tim Kobe, Tim Kobe, Sean Kwon, Sean Kwon, Anit Pandey, Anit Pandey, Pooja Shukla, Pooja Shukla, René Seifert, René Seifert, Sanjay Sethi, Sanjay Sethi, Kenji Yokoyama, Kenji Yokoyama,

Thị trường vốn Capital Markets in Uncertain Times: A view from Asian Investors

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Christopher Cheah, Christopher Cheah, Christophe Forsinetti, Christophe Forsinetti, Gan Fong Jek, Gan Fong Jek, Takatoshi Shibayama, Takatoshi Shibayama, Toshihiro Toyoshima, Toshihiro Toyoshima, Stephen Wyatt, Stephen Wyatt, Wanshi Zheng, Wanshi Zheng, Richard Rekhy, Richard Rekhy,

24-11-2019
16:00 - 17:30

Kinh tế chia sẻ Châu Á Asia’s Sharing Economy

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Basilio D. Jun Lasco, Jr., Basilio D. Jun Lasco, Jr., Rahul Garg, Rahul Garg, Stacy Kenworthy, Stacy Kenworthy, Nirmal Natarajan, Nirmal Natarajan, Nimnual Piewthongngam, Nimnual Piewthongngam, Huynh Thang, Huynh Thang, Mikhail Treyvish, Mikhail Treyvish, Ronald Yu, Ronald Yu, Worsak Kanok-Nukulchai, Worsak Kanok-Nukulchai,

Đầu tư tác động Riding the Next Big Trend: Asian Impact Investing

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Mayra Andrea, Mayra Andrea, Mahmoud Hesham El Burai, Mahmoud Hesham El Burai, Abha M. Banerjee, Abha M. Banerjee, Noah Beckwith, Noah Beckwith, Ravi Chidambaram, Ravi Chidambaram, David Darmawan, David Darmawan, Nicholas Eng, Nicholas Eng, Dharsono Hartono, Dharsono Hartono, Ilex Lam, Ilex Lam, Irvandias Sanjaya, Irvandias Sanjaya, Peter Lazou, Peter Lazou,

Blockchains Châu Á Nurturing Blockchains, Spurring Asia’s Regional Integration

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: S. Arun, S. Arun, Pina Hirano, Pina Hirano, Takeshi Izuka, Takeshi Izuka, Noritaka Kobayashi, Noritaka Kobayashi, Rajiv Kochhar, Rajiv Kochhar, Jarrod Luo, Jarrod Luo, Jonathan Christian Susanto, Jonathan Christian Susanto, Ko-Yang Wang, Ko-Yang Wang, Tony Lai, Tony Lai,

Đổi mới chủ nghĩa phát triển Re-inventing Capitalism, Asian-style

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Raida Al-Awamleh, Raida Al-Awamleh, Marko Kasic, Marko Kasic, Chanthan Ken, Chanthan Ken, Motoya Kitamura, Motoya Kitamura, Naoaki Mashita, Naoaki Mashita, Siddharth Poddar, Siddharth Poddar, Li Xu, Li Xu, John B. Kidd, John B. Kidd,

Tư duy phản biện Welcoming the Critical Thinker

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Luis Maria R. Calingo, Luis Maria R. Calingo, Keiji Hasegawa, Keiji Hasegawa, Hien Thu Dao, Hien Thu Dao, Hang Dao, Hang Dao, Shin Ito, Shin Ito, Yoshihisa Mitsunobu, Yoshihisa Mitsunobu, Ashish Rajpal, Ashish Rajpal, Daniel Shen, Daniel Shen, Deborah Biber, Deborah Biber,

24-11-2019
17:30 - 18:30

Nghi thức chào mừng đại biểu Welcome Reception (Foyer)

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Frank-Jürgen Richter, Frank-Jürgen Richter,

24-11-2019
18:30 - 19:30

Châu Á trong quá trình chuyển đổi Asia in Transition

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Sanjay Kirloskar, Sanjay Kirloskar, Wang Dong, Wang Dong, John Lee, John Lee, Rita Sim, Rita Sim, So-Young Kang, So-Young Kang, Ta Bich Loan, Ta Bich Loan,

24-11-2019
19:30 - 22:00

Việt Nam tầm nhìn tiên phong Vietnam Leading a Vision for the Mekong Region

Địa điểm: Khách sạn Becamex thành phố mới Bình Dương Place: Becamex Hotel

Diễn giả: Speakers: Frank-Jürgen Richter, Frank-Jürgen Richter, Tran Van Nam, Tran Van Nam,

25-11-2019
07:30 - 08:45

Tuổi thọ trung bình thế giới ngày càng tăng Celebrating Longevity

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Ken Aoyagi, Ken Aoyagi, Shivaji Bagchi, Shivaji Bagchi, Tomoko Hoshino, Tomoko Hoshino, Yukiko Ito, Yukiko Ito, Sunny Kay, Sunny Kay, Sergey Millian, Sergey Millian, Haruka Sakamoto, Haruka Sakamoto, Preeti Dubey, Preeti Dubey,

Giá trị của hoạt động từ thiện Philanthropy: Ensuring Value for Money

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Kimball Andrews, Kimball Andrews, Hazel Bernadette Madrigal Cruz, Hazel Bernadette Madrigal Cruz, Cherrie De Erit Atilano, Cherrie De Erit Atilano, Toshihiro Nakamura, Toshihiro Nakamura, Rosauro Angelo Rodriguez, Rosauro Angelo Rodriguez, Pakpoom Vallisuta, Pakpoom Vallisuta, Cod Satrusayang, Cod Satrusayang,

Phát huy đổi mới sáng tạo Nurturing Innovation through to Commercialization

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Freddy Boey, Freddy Boey, Dao Thu Phuong, Dao Thu Phuong, J S Juneja, J S Juneja, Ericson Mendoza, Ericson Mendoza, Nguyen Tien, Nguyen Tien, Fione Tan, Fione Tan, Natcha Thawesaengskulthai, Natcha Thawesaengskulthai, Stephen Watts, Stephen Watts, Kazuma Yamauchi, Kazuma Yamauchi, Rajeev Singh, Rajeev Singh,

Mục tiêu cắt giảm ô nhiễm Meeting anti-pollution goals

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Ruth P. Briones, Ruth P. Briones, Joel Chang, Joel Chang, Ananda Setiyo Ivannanto, Ananda Setiyo Ivannanto, Emil Kaburuan, Emil Kaburuan, Murthy R Nuni, Murthy R Nuni, Nicolas Payen, Nicolas Payen, Kunihiko Shimada, Kunihiko Shimada, Nhat Vuong, Nhat Vuong, Ichsan Ichsan, Ichsan Ichsan,

Khuyến khích thẳng thắn nêu quan điểm Encouraging the Young to Speak up

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Yusuf Adnan, Yusuf Adnan, Kehkashan Basu, Kehkashan Basu, Jay Bernabe, Jay Bernabe, Yoshitaka Hirano, Yoshitaka Hirano, Ichiro Kimura, Ichiro Kimura, Subarna Mukherjee, Subarna Mukherjee, Lim Ee Ling, Lim Ee Ling, Michael Rodriguez, Michael Rodriguez, Dirk Höpfl, Dirk Höpfl,

25-11-2019
09:00 - 09:45

Việt Nam The Growing Dynamism of Vietnam

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Trinh Dinh Dung, Trinh Dinh Dung, Tran Thanh Liem, Tran Thanh Liem, Frank-Jürgen Richter, Frank-Jürgen Richter,

Ribbon Cutting Ceremony, with the co-hosts and co-organizers Ribbon Cutting Ceremony, with the co-hosts and co-organizers

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Shefali Rekhi, Shefali Rekhi, Ravi Velloor, Ravi Velloor, Nguyen Van Hung, Nguyen Van Hung, Huynh Quang Hai, Huynh Quang Hai, Sailesh Purswani, Sailesh Purswani, Tetyana Kretova, Tetyana Kretova, Rekha Sethi, Rekha Sethi, Michael Walsh, Michael Walsh, Tran Van Nam, Tran Van Nam, Tran Thanh Liem, Tran Thanh Liem, Frank-Jürgen Richter, Frank-Jürgen Richter,

25-11-2019
09:45 - 10:45

Triển vọng kinh tế Global and Asian Economic Outlook

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Tadahiro Kawada, Tadahiro Kawada, Don Lam, Don Lam, Ganesh Natarajan, Ganesh Natarajan, Tan Yinglan, Tan Yinglan, Herbert Chen Wu, Herbert Chen Wu, Ravi Velloor, Ravi Velloor,

25-11-2019
11:00 - 12:30

Các thành phố thông minh Evolving Smart Cities for Work and Play

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Anil Bhaskaran, Anil Bhaskaran, Kevin T Byrne, Kevin T Byrne, Toby Koh, Toby Koh, Simon Lovegrove, Simon Lovegrove, Nguyen Viet Long, Nguyen Viet Long, Nitin Tripathi, Nitin Tripathi, Shefali Rekhi, Shefali Rekhi,

Đào tạo đội ngũ lãnh đạo Developing Stronger Leadership Training

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Bill Nguyen, Bill Nguyen, Nguyen Duong, Nguyen Duong, Dephy Oon, Dephy Oon, Ong Lay Ann, Ong Lay Ann, Jonecca San Pascual, Jonecca San Pascual, Master del Pe, Master del Pe, Cameron Sabo, Cameron Sabo, Sinartus Sosrodjojo, Sinartus Sosrodjojo, Atul Temurnikar, Atul Temurnikar, Roslina Chai, Roslina Chai,

Căng thẳng địa kinh tế Absorbing Geo-Economic Tensions

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Dilip Cherian, Dilip Cherian, Pawan Desai, Pawan Desai, Tomas Klvana, Tomas Klvana, Fui Soong, Fui Soong, Truong Tieu Han, Truong Tieu Han, Charlie Xue, Charlie Xue, Richard Hames, Richard Hames,

Sức sống dân tộc Châu Á Maintaining Asian Ethnic Vitality

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Duong Van Chin, Duong Van Chin, Sophie Guerin, Sophie Guerin, Ken Pyi, Ken Pyi, Rega Stellar, Rega Stellar, Hidetoshi Uchiyama, Hidetoshi Uchiyama, Jan Wong, Jan Wong, Tetyana Kretova, Tetyana Kretova,

Vành đai và con đường Nurturing the Belt and Road Initiative

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Denys Bondeville, Denys Bondeville, Camille Levy, Camille Levy, Megan Jing Li, Megan Jing Li, Lu Ying, Lu Ying, Jonathan Savoir, Jonathan Savoir, Francis Schortgen, Francis Schortgen, Jacques Tourel, Jacques Tourel, Zheng Fei, Zheng Fei, Arnoud De Meyer, Arnoud De Meyer,

Cơ hội đầu tư tại Bình Dương Investment Opportunities in Binh Duong

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Tran Thanh Liem, Tran Thanh Liem,

Công nghệ cao What’s Next for Asia’s Booming FinTech?

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Sumedha Goel, Sumedha Goel, Tomasz Kurczyk, Tomasz Kurczyk, Anthony Lai, Anthony Lai, Daniel Liu, Daniel Liu, Mai An, Mai An, Rishi Mehra, Rishi Mehra, Alexey Sidorov, Alexey Sidorov, Teddy Tee, Teddy Tee, Jouko Ahvenainen, Jouko Ahvenainen,

Investment Opportunities in Binh Duong Investment Opportunities in Binh Duong

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Tran Thanh Liem, Tran Thanh Liem,

25-11-2019
12:30 - 14:00

Ăn trưa kết nối, giao lưu Networking Lunch (Foyer)

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers:

Lunch: Indonesia Lunch: Indonesia

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Ibnu Hadi, Ibnu Hadi,

25-11-2019
14:00 - 15:00

Tái thiết cộng đồng Châu Á Building within the ASEAN Economic Community

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Matlub Ahmad, Matlub Ahmad, Horst Geicke, Horst Geicke, Thet Thet Khine, Thet Thet Khine, Diana Sabrain, Diana Sabrain, Huynh Quang Hai, Huynh Quang Hai, Cod Satrusayang, Cod Satrusayang,

25-11-2019
15:00 - 16:30

Phát triển thương hiệu Châu Á Developing Brands across Asia

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Richard Anthony, Richard Anthony, Gemma Calvert, Gemma Calvert, David Chang, David Chang, Greg Crichton, Greg Crichton, Abhishek Dodda, Abhishek Dodda, Rakesh Murali, Rakesh Murali, Rachel Catanach, Rachel Catanach,

Số hóa Châu Á Digitalizing Asia

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Steven Bai, Steven Bai, Rufus Lidman, Rufus Lidman, Arthur Lo, Arthur Lo, Wei Lian Low, Wei Lian Low, Sumesh Menon, Sumesh Menon, Nuttakorn Rattanachaisit, Nuttakorn Rattanachaisit, Jeffrey Roden, Jeffrey Roden, Brenda Shee, Brenda Shee, Leon Toh, Leon Toh, Louis Li, Louis Li,

Các công ty đa quốc gia ở Châu Á Foreign Multinationals in Asia: Learning to Adapt to New Realities

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Frederick Burke, Frederick Burke, Warrick Cleine, Warrick Cleine, Tommy Leong, Tommy Leong, Jorge Martin-Martinez, Jorge Martin-Martinez, Andrea Monni, Andrea Monni, Peter Pier, Peter Pier, Peter Portheine, Peter Portheine, Karin Funke-Rapp, Karin Funke-Rapp,

Phục hồi nền tài chính Châu Á Rebooting Asian Finance

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Berly D. Alvarez, Berly D. Alvarez, Than Aung, Than Aung, Jen Buakaew, Jen Buakaew, Eddi Danusaputro, Eddi Danusaputro, Donna Nguyen, Donna Nguyen, Cherie Wang, Cherie Wang, Tom Ludescher, Tom Ludescher,

Thúc đẩy du lịch Promoting Multi-nation tourism

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Harold Goakey, Harold Goakey, Kerry Kennedy, Kerry Kennedy, Ma. Carolina R. Martinez, Ma. Carolina R. Martinez, Beverly McCabe, Beverly McCabe, Grace Sabandar, Grace Sabandar, Philip Bowring, Philip Bowring, Sailesh Purswani, Sailesh Purswani,

Xây dựng các quốc gia khởi nghiệp Châu Á Building Asian Start-up Nations

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Bruce Chun-Hung Chen, Bruce Chun-Hung Chen, Kobsak Chutikul, Kobsak Chutikul, Joses Lo-Chang Hsiung, Joses Lo-Chang Hsiung, Hiroyuki Ohnishi, Hiroyuki Ohnishi, Sai Prakash, Sai Prakash, Glecy Riomalos, Glecy Riomalos, Frans Yuwono, Frans Yuwono, Eddie Thai, Eddie Thai,

Cơ hội đầu tư tại Bình Dương Investment Opportunities in Binh Duong

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Tran Thanh Liem, Tran Thanh Liem,

25-11-2019
17:00 - 18:30

Trí tuệ nhân tạo Developing Global Artificial Intelligence Capabilities

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Arun Bhat, Arun Bhat, Chien Wei Chia, Chien Wei Chia, Jhoirene B. Clemente, Jhoirene B. Clemente, Chris Gutierrez, Chris Gutierrez, Santosh Kaveti, Santosh Kaveti, Reuben Png, Reuben Png, Yoshiki Sasaki, Yoshiki Sasaki, Jack Tan, Jack Tan, Stanley Wang, Stanley Wang, Pete Yoong, Pete Yoong, Masayoshi Mitsui, Masayoshi Mitsui,

Gia tộc kinh doanh ở Châu Á Family Business in a Wealthier Asia

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: David Armitage, David Armitage, Diana Chou, Diana Chou, Alberto Furger, Alberto Furger, Tuck Seng Low, Tuck Seng Low, Mai Huu Tin, Mai Huu Tin, Tatsuya Masubuchi, Tatsuya Masubuchi, Nguy Xuan Anh, Nguy Xuan Anh, Kanesan Veluppillai, Kanesan Veluppillai, Lawrence Pratchett, Lawrence Pratchett,

Khoảng cách giới ở Châu Á Addressing Asia's Gender Gap

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Marie A. Balangue, Marie A. Balangue, Yonca Braeckman, Yonca Braeckman, Bonnie Factor, Bonnie Factor, Akiko Kinoshita, Akiko Kinoshita, Pham Thi My Le, Pham Thi My Le, Ann Luo, Ann Luo, Nguyen Hai Trieu, Nguyen Hai Trieu, Irene R. de Villa, Irene R. de Villa, Adelena L. Chong, Adelena L. Chong, Rekha Sethi, Rekha Sethi,

Đẩy mạnh đầu tư mạo hiểm Boosting Venture Capital

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Hironori Ishizaki, Hironori Ishizaki, Johnson Khoo, Johnson Khoo, Hiroaki Kuwajima, Hiroaki Kuwajima, Eri Reksoprodjo, Eri Reksoprodjo, Vaibhav Singh, Vaibhav Singh, Daren Tan, Daren Tan, Virginia Tan, Virginia Tan, Khanh Tran, Khanh Tran,

Cuộc cách mạng công nghiệp mới Robotization and the New Industrial Revolution

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Eduard Hoeberchts, Eduard Hoeberchts, Rio Kakui, Rio Kakui, Ira Kiener, Ira Kiener, Magnus Lind, Magnus Lind, Clas Neumann, Clas Neumann, Ramon Jose Supersales, Ramon Jose Supersales, Tang Chibo, Tang Chibo, Ashokraj Vadivelu, Ashokraj Vadivelu, Suman Bose, Suman Bose,

Tương lai việc làm của Châu Á Asia’s Future of Work

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Sunil Golecha, Sunil Golecha, Swan Htet Aung, Swan Htet Aung, Stephen Hunt, Stephen Hunt, David Nardone, David Nardone, Kathryn Woof, Kathryn Woof, Yu Shinohara, Yu Shinohara, Lusy Widowati, Lusy Widowati, Kenneth M Atkinson, Kenneth M Atkinson, Elisa S. Nuada, Elisa S. Nuada,

25-11-2019
18:30 - 19:30

Thúc đẩy toàn cầu hóa The Next Horizon – Driving Globalization

Địa điểm: Trung tâm hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương Place: Binh Duong Convention Center

Diễn giả: Speakers: Fernando Gil De Bernabe, Fernando Gil De Bernabe, Ed Bullecer, Ed Bullecer, Hiroshi Komiyama, Hiroshi Komiyama, Johan Nyvene, Johan Nyvene, Vivian Secakusuma, Vivian Secakusuma, Pranjal Sharma, Pranjal Sharma,

25-11-2019
19:30 - 22:00

Tái hiện giấc mơ Châu Á Living the Asian Dream

Địa điểm: Khách sạn Becamex TP mới Bình Dương Place: Becamex Hotel

Diễn giả: Speakers: Tran Thanh Liem, Tran Thanh Liem, Frank Jürgen Richter, Frank Jürgen Richter,

Rafael Cascales Rafael Cascales

President, Spanish Association for Foreign trade and International Business Professionals, Spain President, Spanish Association for Foreign trade and International Business Professionals, Spain

Juan Carlos Jimenez Juan Carlos Jimenez

Director for Asia, PROCOLOMBIA, Singapore Director for Asia, PROCOLOMBIA, Singapore

Bradley C. LaLonde Bradley C. LaLonde

Managing Partner, Vietnam Partners, Vietnam Managing Partner, Vietnam Partners, Vietnam

Jonathan Moreno Jonathan Moreno

General Director, Diversatek Vietnam, Vietnam General Director, Diversatek Vietnam, Vietnam

David Morris David Morris

Chair, UN ESCAP Asia Pacific Business Forum, Thailand Chair, UN ESCAP Asia Pacific Business Forum, Thailand

Torkel Patterson Torkel Patterson

Member of the Board, Central Japan Railway Company, Japan Member of the Board, Central Japan Railway Company, Japan

R R Shibu R R Shibu

Chief Executive Officer, Hatch Spaces, India Chief Executive Officer, Hatch Spaces, India

Charles Tang Charles Tang

Chairman, Brazil-China Chamber of Commerce & Industry, Brazil Chairman, Brazil-China Chamber of Commerce & Industry, Brazil

John West John West

Executive Director, Asian Century Institute, Australia Executive Director, Asian Century Institute, Australia

Peter Brimble Peter Brimble

Senior Technical Advisor, DaNa Facility, Myanmar Senior Technical Advisor, DaNa Facility, Myanmar

Tina Chopra Tina Chopra

Founder, Script, Singapore Founder, Script, Singapore

Uma Ganesh Uma Ganesh

Chairperson, Global Talent Track, India Chairperson, Global Talent Track, India

Erick Hadi Erick Hadi

Chief Executive Officer, Electronic Science Indonesia, Indonesia Chief Executive Officer, Electronic Science Indonesia, Indonesia

Matthew Ho Matthew Ho

Group Chief Executive Officer, Shopper360 Group, Malaysia Group Chief Executive Officer, Shopper360 Group, Malaysia

Debbie Lee Debbie Lee

Chief Executive Officer, Tech Storm, Singapore Chief Executive Officer, Tech Storm, Singapore

Stanley Loh Stanley Loh

Chief Executive Officer, World Capacity Builders, Canada Chief Executive Officer, World Capacity Builders, Canada

Jed Marcaida Jed Marcaida

Founder and Chairman, Jump Digital Asia, The Philippines Founder and Chairman, Jump Digital Asia, The Philippines

Michael Walsh Michael Walsh

Secretary General, PBEC, Hong Kong Secretary General, PBEC, Hong Kong

Jin Yuxian Jin Yuxian

Chairman, CIE International Education Group, China Chairman, CIE International Education Group, China

Harrace Lau Harrace Lau

Co-founder, 28Mall.com, Hong Kong SAR Co-founder, 28Mall.com, Hong Kong SAR

Stephanie Lau Stephanie Lau

Young Advisor & Emerging Markets Specialist, Future City Summit, Hong Kong SAR Young Advisor & Emerging Markets Specialist, Future City Summit, Hong Kong SAR

Myles Lu Myles Lu

Chairman and Founder, Autopia, China Chairman and Founder, Autopia, China

Marie Tatibouet Marie Tatibouet

Chief Marketing Officer, Gate Technology, China Chief Marketing Officer, Gate Technology, China

Jim Yuan Jim Yuan

Co-founder, Joyview Education, China Co-founder, Joyview Education, China

Lulu Zhou Lulu Zhou

Managing Director, Global Access CSG, USA Managing Director, Global Access CSG, USA

Nick Jonow Nick Jonow

Partner, Pacific Consulting Group, Hong Kong Partner, Pacific Consulting Group, Hong Kong

Prasoon Agrawal Prasoon Agrawal

Co-founder, FirstRide Internet, Singapore Co-founder, FirstRide Internet, Singapore

Benedict Co Benedict Co

Managing Partner, Mackay Group of Companies, The Philippines Managing Partner, Mackay Group of Companies, The Philippines

Tim Kobe Tim Kobe

Founder and Chief Executive Officer, Eight Inc, Singapore Founder and Chief Executive Officer, Eight Inc, Singapore

Sean Kwon Sean Kwon

Founder and Chief Executive Officer, Paw Paw Games, Korea Founder and Chief Executive Officer, Paw Paw Games, Korea

Anit Pandey Anit Pandey

Co-founder, Wishfry.com, India Co-founder, Wishfry.com, India

Pooja Shukla Pooja Shukla

Founder and Chief Executive Officer, LA VIDA, Singapore Founder and Chief Executive Officer, LA VIDA, Singapore

René Seifert René Seifert

Founder, TrueProfile.io, Thailand Founder, TrueProfile.io, Thailand

Sanjay Sethi Sanjay Sethi

Director, Phoenix Global, UAE Director, Phoenix Global, UAE

Kenji Yokoyama Kenji Yokoyama

Vice-President, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan Vice-President, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

Christopher Cheah Christopher Cheah

Founder, TrustCapital Advisors Investment Management, Singapore Founder, TrustCapital Advisors Investment Management, Singapore

Christophe Forsinetti Christophe Forsinetti

Founder, OBOR Capital, Thailand Founder, OBOR Capital, Thailand

Gan Fong Jek Gan Fong Jek

Founding Managing Partner, Jubilee Capital Management, Singapore Founding Managing Partner, Jubilee Capital Management, Singapore

Takatoshi Shibayama Takatoshi Shibayama

Chief Executive Officer, Blockshine Singapore, Singapore Chief Executive Officer, Blockshine Singapore, Singapore

Toshihiro Toyoshima Toshihiro Toyoshima

Chief Executive Officer, Mercuria Investment Co., Japan Chief Executive Officer, Mercuria Investment Co., Japan

Stephen Wyatt Stephen Wyatt

Country Head, Jones Lang LaSalle Vietnam, Vietnam Country Head, Jones Lang LaSalle Vietnam, Vietnam

Wanshi Zheng Wanshi Zheng

Chief Strategy Officer, Frasers Property Limited, Singapore Chief Strategy Officer, Frasers Property Limited, Singapore

Richard Rekhy Richard Rekhy

Member of the Board, KPMG, UAE Member of the Board, KPMG, UAE

Basilio D. Jun Lasco, Jr. Basilio D. Jun Lasco, Jr.

Founder, TopConnection.Asia Inc., The Philippines Founder, TopConnection.Asia Inc., The Philippines

Rahul Garg Rahul Garg

Founder, Moglix.com, India Founder, Moglix.com, India

Stacy Kenworthy Stacy Kenworthy

Chief Executive Officer, HellaStorm, USA Chief Executive Officer, HellaStorm, USA

Nirmal Natarajan Nirmal Natarajan

Chief Technology Officer, N-Squared eCommerce, Thailand Chief Technology Officer, N-Squared eCommerce, Thailand

Nimnual Piewthongngam Nimnual Piewthongngam

Founder, Gumpun Muaythai LTD, Thailand Founder, Gumpun Muaythai LTD, Thailand

Huynh Thang Huynh Thang

Co Founder and Chief Executive Officer, InnoLab Asia, Vietnam Co Founder and Chief Executive Officer, InnoLab Asia, Vietnam

Mikhail Treyvish Mikhail Treyvish

President, Omnigrade Universal Crowdsourcing Agency, Russia President, Omnigrade Universal Crowdsourcing Agency, Russia

Ronald Yu Ronald Yu

Chairman, Autopass, Taiwan Chairman, Autopass, Taiwan

Worsak Kanok-Nukulchai Worsak Kanok-Nukulchai

Executive Director, Chulalongkorn School of Integrated Innovation, Thailand Executive Director, Chulalongkorn School of Integrated Innovation, Thailand

Mayra Andrea Mayra Andrea

Founder and Chief Executive Officer, CIpta Graha Holding, Indonesia Founder and Chief Executive Officer, CIpta Graha Holding, Indonesia

Mahmoud Hesham El Burai Mahmoud Hesham El Burai

Advisor, Real estate Regulatory Authority of Dubai, UAE Advisor, Real estate Regulatory Authority of Dubai, UAE

Abha M. Banerjee Abha M. Banerjee

Leadership author, Motivational Speaker and Growth Activist, India Leadership author, Motivational Speaker and Growth Activist, India

Noah Beckwith Noah Beckwith

Managing Director, Aardvark Advisers, Singapore Managing Director, Aardvark Advisers, Singapore

Ravi Chidambaram Ravi Chidambaram

President and Co-Founder, TC Capital, Singapore President and Co-Founder, TC Capital, Singapore

David Darmawan David Darmawan

Founder and Chief Executive Officer, Socentix, Indonesia Founder and Chief Executive Officer, Socentix, Indonesia

Nicholas Eng Nicholas Eng

President, Global Corp Capital, Singapore President, Global Corp Capital, Singapore

Dharsono Hartono Dharsono Hartono

Chief Executive Officer, Rimba Makmur Utama, Indonesia Chief Executive Officer, Rimba Makmur Utama, Indonesia

Ilex Lam Ilex Lam

Chairman, iSDG Capital Partner Group, Hong Kong Chairman, iSDG Capital Partner Group, Hong Kong

Irvandias Sanjaya Irvandias Sanjaya

Chief Executive Officer, Designfordream.id, Indonesia Chief Executive Officer, Designfordream.id, Indonesia

Peter Lazou Peter Lazou

Founding Member, Otherdots Foundation, United Kingdom Founding Member, Otherdots Foundation, United Kingdom

S. Arun S. Arun

Chief Operating Officer, UL Cyber Park, India Chief Operating Officer, UL Cyber Park, India

Pina Hirano Pina Hirano

Founder and Chief Executive Officer, Asteria, Japan Founder and Chief Executive Officer, Asteria, Japan

Takeshi Izuka Takeshi Izuka

President, President, Kirirom Institute of Technology, Cambodia President, President, Kirirom Institute of Technology, Cambodia

Noritaka Kobayashi Noritaka Kobayashi

Founder and Chief Executive Officer, Bajji, Inc, Japan Founder and Chief Executive Officer, Bajji, Inc, Japan

Rajiv Kochhar Rajiv Kochhar

Founder and Chief Executive Officer, Avista Advisory Group, Singapore Founder and Chief Executive Officer, Avista Advisory Group, Singapore

Jarrod Luo Jarrod Luo

Director, Blockchain Industry Association, Singapore Director, Blockchain Industry Association, Singapore

Jonathan Christian Susanto Jonathan Christian Susanto

Founder, InspiratorFreak.com, Indonesia Founder, InspiratorFreak.com, Indonesia

Ko-Yang Wang Ko-Yang Wang

Founder and Chairman, Fusions360, Taiwan Founder and Chairman, Fusions360, Taiwan

Tony Lai Tony Lai

Co-chair, CodeX Stanford Blockchain Group, USA Co-chair, CodeX Stanford Blockchain Group, USA

Raida Al-Awamleh Raida Al-Awamleh

Editor in Chief, Anti-Financial Crimes Magazine, USA Editor in Chief, Anti-Financial Crimes Magazine, USA

Marko Kasic Marko Kasic

Founder, FundLife International, United Kingdom Founder, FundLife International, United Kingdom

Chanthan Ken Chanthan Ken

Chairman, Ken Group of Companies, Cambodia Chairman, Ken Group of Companies, Cambodia

Motoya Kitamura Motoya Kitamura

Managing Partner, AB Value Capital, Japan Managing Partner, AB Value Capital, Japan

Naoaki Mashita Naoaki Mashita

Chief Executive Officer, V-cube, Japan Chief Executive Officer, V-cube, Japan

Siddharth Poddar Siddharth Poddar

Founder and Managing Editor, StoneBench, Singapore Founder and Managing Editor, StoneBench, Singapore

Li Xu Li Xu

Founder, International Mergers & Acquisitions, USA Founder, International Mergers & Acquisitions, USA

John B. Kidd John B. Kidd

Research Fellow, Aston Business School, United Kingdom Research Fellow, Aston Business School, United Kingdom

Luis Maria R. Calingo Luis Maria R. Calingo

President, Holy Angel University, The Philippines President, Holy Angel University, The Philippines

Keiji Hasegawa Keiji Hasegawa

Chairman, TomTam Co, Vietnam Chairman, TomTam Co, Vietnam

Hien Thu Dao Hien Thu Dao

Founder and Chief Executive Officer, Golden Path Academics, Vietnam Founder and Chief Executive Officer, Golden Path Academics, Vietnam

Hang Dao Hang Dao

Co-Founder, Conversations on Vietnam Development, Vietnam Co-Founder, Conversations on Vietnam Development, Vietnam

Shin Ito Shin Ito

Chief Executive Officer, iKoyoo Inc., Japan Chief Executive Officer, iKoyoo Inc., Japan

Yoshihisa Mitsunobu Yoshihisa Mitsunobu

Chairman, GXI Holdings, Cambodia Chairman, GXI Holdings, Cambodia

Ashish Rajpal Ashish Rajpal

Founder, XSEED Education, Singapore Founder, XSEED Education, Singapore

Daniel Shen Daniel Shen

Founder, Soqqle, Singapore Founder, Soqqle, Singapore

Deborah Biber Deborah Biber

Member of the Board, PBEC, Hong Kong SAR Member of the Board, PBEC, Hong Kong SAR

Frank-Jürgen Richter Frank-Jürgen Richter

Chairman, Horasis, Switzerland Chairman, Horasis, Switzerland

Sanjay Kirloskar Sanjay Kirloskar

Chairman, Kirloskar Brothers; President, AIMA, India Chairman, Kirloskar Brothers; President, AIMA, India

Wang Dong Wang Dong

Secretary General, The Pangoal Institution, China Secretary General, The Pangoal Institution, China

John Lee John Lee

Chief Executive Officer, Meritz Asset Management, Korea Chief Executive Officer, Meritz Asset Management, Korea

Rita Sim Rita Sim

Chief Executive Officer, CENSE Media, Malaysia Chief Executive Officer, CENSE Media, Malaysia

So-Young Kang So-Young Kang

Founder and Chief Executive Officer, Gnowbe, Singapore Founder and Chief Executive Officer, Gnowbe, Singapore

Ta Bich Loan Ta Bich Loan

Anchor, Vietnam National Television (VTV), Vietnam Anchor, Vietnam National Television (VTV), Vietnam

Tran Van Nam Tran Van Nam

Party Secretary, Binh Duong, Vietnam Party Secretary, Binh Duong, Vietnam

Freddy Boey Freddy Boey

Deputy President, National University of Singapore (NUS), Singapore Deputy President, National University of Singapore (NUS), Singapore

Dao Thu Phuong Dao Thu Phuong

Chief Operating Officer, CocCoc, Vietnam Chief Operating Officer, CocCoc, Vietnam

J S Juneja J S Juneja

Chairman, Global Projects and Services Ltd, India Chairman, Global Projects and Services Ltd, India

Ericson Mendoza Ericson Mendoza

Professor, University of Batangas, The Philippines Professor, University of Batangas, The Philippines

Nguyen Tien Nguyen Tien

Chief Executive Officer, Leading Business Digitization, Vietnam Chief Executive Officer, Leading Business Digitization, Vietnam

Fione Tan Fione Tan

Co-founder, 28Mall.com, Malaysia Co-founder, 28Mall.com, Malaysia

Natcha Thawesaengskulthai Natcha Thawesaengskulthai

Vice President, Chulalongkorn University, Thailand Vice President, Chulalongkorn University, Thailand

Stephen Watts Stephen Watts

Chief Executive Officer, Defugo Bioceuticals, Singapore Chief Executive Officer, Defugo Bioceuticals, Singapore

Kazuma Yamauchi Kazuma Yamauchi

Founder and Chief Executive Officer, KZM & Company Limited, Japan Founder and Chief Executive Officer, KZM & Company Limited, Japan

Rajeev Singh Rajeev Singh

Director General, Indian Chamber of Commerce, India Director General, Indian Chamber of Commerce, India

Kimball Andrews Kimball Andrews

Founder, Nova Finance Group, Australia Founder, Nova Finance Group, Australia

Hazel Bernadette Madrigal Cruz Hazel Bernadette Madrigal Cruz

Chief Executive Officer, Barangay Assistance Network, The Philippines Chief Executive Officer, Barangay Assistance Network, The Philippines

Cherrie De Erit Atilano Cherrie De Erit Atilano

Founding Farmer and President, AGREA Agricultural System International, The Philippines Founding Farmer and President, AGREA Agricultural System International, The Philippines

Toshihiro Nakamura Toshihiro Nakamura

Co-founder and Chief Executive Officer, Kopernik, Japan Co-founder and Chief Executive Officer, Kopernik, Japan

Rosauro Angelo Rodriguez Rosauro Angelo Rodriguez

Founder, PAD1925, Inc., The Philippines Founder, PAD1925, Inc., The Philippines

Pakpoom Vallisuta Pakpoom Vallisuta

Chairman, The Quant Group, Thailand Chairman, The Quant Group, Thailand

Cod Satrusayang Cod Satrusayang

Managing Editor, Asia News Network, Thailand Managing Editor, Asia News Network, Thailand

Ken Aoyagi Ken Aoyagi

Chief Executive Officer, Klik Eat Indonesia, Indonesia Chief Executive Officer, Klik Eat Indonesia, Indonesia

Shivaji Bagchi Shivaji Bagchi

Co-Founder, StoneBench Research and Communications, Singapore Co-Founder, StoneBench Research and Communications, Singapore

Tomoko Hoshino Tomoko Hoshino

Founder and President, Choco-Revo International, Japan Founder and President, Choco-Revo International, Japan

Yukiko Ito Yukiko Ito

Founder and Chief Executive Officer, Zest Inc., Japan Founder and Chief Executive Officer, Zest Inc., Japan

Sunny Kay Sunny Kay

Chief Administrative Officer, BElife Institute for Higher Consciousness (BIHC), The Philippines Chief Administrative Officer, BElife Institute for Higher Consciousness (BIHC), The Philippines

Sergey Millian Sergey Millian

Chairman, Legacy Prime, Thailand Chairman, Legacy Prime, Thailand

Haruka Sakamoto Haruka Sakamoto

Senior Researcher, University of Tokyo, Japan Senior Researcher, University of Tokyo, Japan

Preeti Dubey Preeti Dubey

Founder and Director, Strive High, Singapore Founder and Director, Strive High, Singapore

Ruth P. Briones Ruth P. Briones

Chair and Chief Executive Officer, Greenergy Solutions, The Philippines Chair and Chief Executive Officer, Greenergy Solutions, The Philippines

Joel Chang Joel Chang

Co-founder, Scorpio Electric, Singapore Co-founder, Scorpio Electric, Singapore

Ananda Setiyo Ivannanto Ananda Setiyo Ivannanto

Chief Executive Officer, A-Wing Group, Indonesia Chief Executive Officer, A-Wing Group, Indonesia

Emil Kaburuan Emil Kaburuan

Founder, KOMPIS Creative Solutions, Indonesia Founder, KOMPIS Creative Solutions, Indonesia

Murthy R Nuni Murthy R Nuni

Managing Director, Marshal Global Renewable Power, Vietnam Managing Director, Marshal Global Renewable Power, Vietnam

Nicolas Payen Nicolas Payen

Co-founder and Chief Executive Officer, Positive Energy Ltd, Singapore Co-founder and Chief Executive Officer, Positive Energy Ltd, Singapore

Kunihiko Shimada Kunihiko Shimada

Chief Executive Officer, K S International Strategies, Japan Chief Executive Officer, K S International Strategies, Japan

Nhat Vuong Nhat Vuong

Co-Founder, The Happy Turtle Straw, Switzerland Co-Founder, The Happy Turtle Straw, Switzerland

Ichsan Ichsan Ichsan Ichsan

Director General, Indonesia Renewable Energy Cooperatives, Indonesia Director General, Indonesia Renewable Energy Cooperatives, Indonesia

Yusuf Adnan Yusuf Adnan

Chief Executive Officer, BIOS, Indonesia Chief Executive Officer, BIOS, Indonesia

Kehkashan Basu Kehkashan Basu

Ambassador, One Young World, India Ambassador, One Young World, India

Jay Bernabe Jay Bernabe

Founder and Chief Executive Officer, Mindfuse, The Philippines Founder and Chief Executive Officer, Mindfuse, The Philippines

Yoshitaka Hirano Yoshitaka Hirano

Founder and Chief Executive Officer, 2nDream Corporation, Japan Founder and Chief Executive Officer, 2nDream Corporation, Japan

Ichiro Kimura Ichiro Kimura

Founder and Chief Executive Officer, Anect, Japan Founder and Chief Executive Officer, Anect, Japan

Subarna Mukherjee Subarna Mukherjee

Co-Founder, Coachyogi Foundation, India Co-Founder, Coachyogi Foundation, India

Lim Ee Ling Lim Ee Ling

Chief Executive Officer, Smarter Me, Singapore Chief Executive Officer, Smarter Me, Singapore

Michael Rodriguez Michael Rodriguez

Professor, University of Batangas, The Philippines Professor, University of Batangas, The Philippines

Dirk Höpfl Dirk Höpfl

Director South East Asia, IE Business School, Singapore Director South East Asia, IE Business School, Singapore

Trinh Dinh Dung Trinh Dinh Dung

Deputy Prime Minister, Vietnam Deputy Prime Minister, Vietnam

Tran Thanh Liem Tran Thanh Liem

Chairman, Binh Duong People's Committee, Vietnam Chairman, Binh Duong People's Committee, Vietnam

Frank Jürgen Richter Frank Jürgen Richter

Chairman, Horasis, Switzerland Chairman, Horasis, Switzerland

Shefali Rekhi Shefali Rekhi

Asia News Network Editor, The Straits Times & ST Asia Report, Singapore Asia News Network Editor, The Straits Times & ST Asia Report, Singapore

Ravi Velloor Ravi Velloor

Associate Editor, The Straits Times, Singapore Associate Editor, The Straits Times, Singapore

Nguyen Van Hung Nguyen Van Hung

Chairman, Becamex IDC, Vietnam Chairman, Becamex IDC, Vietnam

Huynh Quang Hai Huynh Quang Hai

Group Executive Director, VSIP Group, Vietnam Group Executive Director, VSIP Group, Vietnam

Sailesh Purswani Sailesh Purswani

President, Thai Martin Group; Director, YPO, Thailand President, Thai Martin Group; Director, YPO, Thailand

Tetyana Kretova Tetyana Kretova

Regional Director for Asia Pacific, IE Business School, Spain Regional Director for Asia Pacific, IE Business School, Spain

Rekha Sethi Rekha Sethi

Director General, All India Management Association, India Director General, All India Management Association, India

Tadahiro Kawada Tadahiro Kawada

President, Kawada Technologies, Japan President, Kawada Technologies, Japan

Don Lam Don Lam

Chief Executive Officer and Co-Founder, VinaCapital, Vietnam Chief Executive Officer and Co-Founder, VinaCapital, Vietnam

Ganesh Natarajan Ganesh Natarajan

Executive Chairman and Founder, 5F World, India Executive Chairman and Founder, 5F World, India

Tan Yinglan Tan Yinglan

Founding Managing Partner, Insignia Ventures Partners, Singapore Founding Managing Partner, Insignia Ventures Partners, Singapore

Herbert Chen Wu Herbert Chen Wu

Managing Director, The Economist Global Business Review, China Managing Director, The Economist Global Business Review, China

Anil Bhaskaran Anil Bhaskaran

Managing Director, Idea Centre Architects, India Managing Director, Idea Centre Architects, India

Kevin T Byrne Kevin T Byrne

Director, The Digital Defenders, The Philippines Director, The Digital Defenders, The Philippines

Toby Koh Toby Koh

Group Managing Director, Ademoco Security Group, Singapore Group Managing Director, Ademoco Security Group, Singapore

Simon Lovegrove Simon Lovegrove

Director, M Health Limited, United Kingdom Director, M Health Limited, United Kingdom

Nguyen Viet Long Nguyen Viet Long

Deputy Chief Executive Officer, Becamex IDC, Vietnam Deputy Chief Executive Officer, Becamex IDC, Vietnam

Nitin Tripathi Nitin Tripathi

Professor, Asian Institute of Technology, Thailand Professor, Asian Institute of Technology, Thailand

Bill Nguyen Bill Nguyen

Founder and Chief Executive Officer, ABS Institute, Vietnam Founder and Chief Executive Officer, ABS Institute, Vietnam

Nguyen Duong Nguyen Duong

Master Trainer, Brian Tracy International, Vietnam Master Trainer, Brian Tracy International, Vietnam

Dephy Oon Dephy Oon

Chief Executive Officer, Paddee Connexions, Malaysia Chief Executive Officer, Paddee Connexions, Malaysia

Ong Lay Ann Ong Lay Ann

Chief Executive Officer, Honestbee, Singapore Chief Executive Officer, Honestbee, Singapore

Jonecca San Pascual Jonecca San Pascual

Founder, Zentellect Corp., The Philippines Founder, Zentellect Corp., The Philippines

Master del Pe Master del Pe

Founder, Wisdom Institute for Leadership and Global Advancement, The Philippines Founder, Wisdom Institute for Leadership and Global Advancement, The Philippines

Cameron Sabo Cameron Sabo

Founder, Thalun International School, Myanmar Founder, Thalun International School, Myanmar

Sinartus Sosrodjojo Sinartus Sosrodjojo

Co-founders, Alami Ventures, Indonesia Co-founders, Alami Ventures, Indonesia

Atul Temurnikar Atul Temurnikar

Executive Chairman, Global Schools Foundation, Singapore Executive Chairman, Global Schools Foundation, Singapore

Roslina Chai Roslina Chai

Managing Director, Catalyse Consulting, Singapore Managing Director, Catalyse Consulting, Singapore

Dilip Cherian Dilip Cherian

Co-Founder, Perfect Relations, India Co-Founder, Perfect Relations, India

Pawan Desai Pawan Desai

Co-founder and Chief Executive Officer, MitKat Advisory Services, India Co-founder and Chief Executive Officer, MitKat Advisory Services, India

Tomas Klvana Tomas Klvana

Visiting Professor, New York University Prague, Czech Republic Visiting Professor, New York University Prague, Czech Republic

Fui Soong Fui Soong

Chief Executive Officer, CENSE, Malaysia Chief Executive Officer, CENSE, Malaysia

Truong Tieu Han Truong Tieu Han

Chief Financial Officer, Lien Chieu Industrial Estate, Vietnam Chief Financial Officer, Lien Chieu Industrial Estate, Vietnam

Charlie Xue Charlie Xue

Founder and Chief Executive Officer, Dwell Realty, China Founder and Chief Executive Officer, Dwell Realty, China

Richard Hames Richard Hames

Founder & Chairman, Centre for the Future, Australia Founder & Chairman, Centre for the Future, Australia

Duong Van Chin Duong Van Chin

Chairman, Dinh Thanh Agricultural Research Center, Loc Troi Group, Vietnam Chairman, Dinh Thanh Agricultural Research Center, Loc Troi Group, Vietnam

Sophie Guerin Sophie Guerin

Head of Diversity & Inclusion, Asia Pacific, China & Japan, Dell Technologies, Singapore Head of Diversity & Inclusion, Asia Pacific, China & Japan, Dell Technologies, Singapore

Ken Pyi Ken Pyi

Chief Executive Officer, Parami Energy, Myanmar Chief Executive Officer, Parami Energy, Myanmar

Rega Stellar Rega Stellar

Managing Director, MDP Village, The Philippines Managing Director, MDP Village, The Philippines

Hidetoshi Uchiyama Hidetoshi Uchiyama

Chief Executive Officer, Unerry, Japan Chief Executive Officer, Unerry, Japan

Jan Wong Jan Wong

Founder, OpenMinds Resources, Malaysia Founder, OpenMinds Resources, Malaysia

Denys Bondeville Denys Bondeville

Chief Executive, Vision Transportation Group, Vietnam Chief Executive, Vision Transportation Group, Vietnam

Camille Levy Camille Levy

Chief Executive Officer Asia Pacific and China - Steam Power, GE Power Singapore Chief Executive Officer Asia Pacific and China - Steam Power, GE Power Singapore

Megan Jing Li Megan Jing Li

Founder and Chief Executive Officer, Shanghai iMega Industry Co., China Founder and Chief Executive Officer, Shanghai iMega Industry Co., China

Lu Ying Lu Ying

Chief Executive Officer, Lumon-Create, China Chief Executive Officer, Lumon-Create, China

Jonathan Savoir Jonathan Savoir

Chief Executive Officer and Co-Founder, Quincus, Singapore Chief Executive Officer and Co-Founder, Quincus, Singapore

Francis Schortgen Francis Schortgen

Professor, University of Mount Union, USA Professor, University of Mount Union, USA

Jacques Tourel Jacques Tourel

Chairman, World Trade Centre Warsaw, Poland Chairman, World Trade Centre Warsaw, Poland

Zheng Fei Zheng Fei

Founder and Chief Executive Officer, TaoXin Consulting, China Founder and Chief Executive Officer, TaoXin Consulting, China

Arnoud De Meyer Arnoud De Meyer

President, Singapore Management University, Singapore President, Singapore Management University, Singapore

Sumedha Goel Sumedha Goel

Founder and Chief Executive Officer, Texcent, Singapore Founder and Chief Executive Officer, Texcent, Singapore

Tomasz Kurczyk Tomasz Kurczyk

Chief Transformation and Digital Officer, Axa, Singapore Chief Transformation and Digital Officer, Axa, Singapore

Anthony Lai Anthony Lai

Chief Executive Officer, WB Fleming, Singapore Chief Executive Officer, WB Fleming, Singapore

Daniel Liu Daniel Liu

Co-founder, Lawtech Malaysia, Malaysia Co-founder, Lawtech Malaysia, Malaysia

Mai An Mai An

Co-founder and President, IMT Solutions, Vietnam Co-founder and President, IMT Solutions, Vietnam

Rishi Mehra Rishi Mehra

Chief Executive Officer, Wishfin, India Chief Executive Officer, Wishfin, India

Alexey Sidorov Alexey Sidorov

Chief Executive Officer and Co-founder, Silkway Ventures, Singapore Chief Executive Officer and Co-founder, Silkway Ventures, Singapore

Teddy Tee Teddy Tee

Founder and Chief Executive Officer, Cashlez, Indonesia Founder and Chief Executive Officer, Cashlez, Indonesia

Jouko Ahvenainen Jouko Ahvenainen

Founder and Executive Chairman, Grow VC Group, USA Founder and Executive Chairman, Grow VC Group, USA

Ibnu Hadi Ibnu Hadi

Indonesian Ambassador to Vietnam, Indonesia Indonesian Ambassador to Vietnam, Indonesia

Matlub Ahmad Matlub Ahmad

Chairman, Nitol Niloy Group, Bangladesh Chairman, Nitol Niloy Group, Bangladesh

Horst Geicke Horst Geicke

Chairman, Deutsches Haus Ho Chi Minh City, Vietnam Chairman, Deutsches Haus Ho Chi Minh City, Vietnam

Thet Thet Khine Thet Thet Khine

Member of Parliament, Myanmar Member of Parliament, Myanmar

Diana Sabrain Diana Sabrain

Co-founder, OneAgrix, Singapore Co-founder, OneAgrix, Singapore

Bruce Chun-Hung Chen Bruce Chun-Hung Chen

Founder and Chief Executive Officer, Advanced Biomedical Technology Inc, Taiwan Founder and Chief Executive Officer, Advanced Biomedical Technology Inc, Taiwan

Kobsak Chutikul Kobsak Chutikul

Former Ambassador and Member of Parliament, Thailand Former Ambassador and Member of Parliament, Thailand

Joses Lo-Chang Hsiung Joses Lo-Chang Hsiung

Founder and Chief Executive Officer Winnoz Technology, Taiwan Founder and Chief Executive Officer Winnoz Technology, Taiwan

Hiroyuki Ohnishi Hiroyuki Ohnishi

Chief Executive Officer, Technology Seed Incubation Co. , Japan Chief Executive Officer, Technology Seed Incubation Co. , Japan

Sai Prakash Sai Prakash

Founder and President, Erin Foundation, India Founder and President, Erin Foundation, India

Glecy Riomalos Glecy Riomalos

Co-founder, Pentacommerce Enterprise, The Philippines Co-founder, Pentacommerce Enterprise, The Philippines

Frans Yuwono Frans Yuwono

Chief Executive Officer and Founder, Asia Commerce Network, Indonesia Chief Executive Officer and Founder, Asia Commerce Network, Indonesia

Eddie Thai Eddie Thai

Partner, 500 Startups, Vietnam Partner, 500 Startups, Vietnam

Steven Bai Steven Bai

Chief Executive Officer & Founder, Sencity, Australia Chief Executive Officer & Founder, Sencity, Australia

Rufus Lidman Rufus Lidman

Founder, AIAR EdTech, Singapore Founder, AIAR EdTech, Singapore

Arthur Lo Arthur Lo

Managing Director, Bluepeak Group, Singapore Managing Director, Bluepeak Group, Singapore

Wei Lian Low Wei Lian Low

Chief Executive Officer & Co-Founder, Polaris Ventures, Myanmar Chief Executive Officer & Co-Founder, Polaris Ventures, Myanmar

Sumesh Menon Sumesh Menon

Co-Founder and Managing Director, U2opia Mobile, Singapore Co-Founder and Managing Director, U2opia Mobile, Singapore

Nuttakorn Rattanachaisit Nuttakorn Rattanachaisit

Founder & Managing Director, Predictive, Thailand Founder & Managing Director, Predictive, Thailand

Jeffrey Roden Jeffrey Roden

Chairman, World Cybervision Network (WCN), The Philippines Chairman, World Cybervision Network (WCN), The Philippines

Brenda Shee Brenda Shee

Chief Executive Officer and Co-founder, HitchPlanner, Singapore Chief Executive Officer and Co-founder, HitchPlanner, Singapore

Leon Toh Leon Toh

Executive Director, Damson Capital, Singapore Executive Director, Damson Capital, Singapore

Louis Li Louis Li

Director & Co-Founder, EY Digital Capital Strategy, China Director & Co-Founder, EY Digital Capital Strategy, China

Frederick Burke Frederick Burke

Managing Partner Vietnam, Baker & McKenzie, Vietnam Managing Partner Vietnam, Baker & McKenzie, Vietnam

Warrick Cleine Warrick Cleine

Chairman, KPMG in Vietnam and Cambodia, Vietnam Chairman, KPMG in Vietnam and Cambodia, Vietnam

Tommy Leong Tommy Leong

President, East Asia & Japan, Schneider Electric, Singapore President, East Asia & Japan, Schneider Electric, Singapore

Jorge Martin-Martinez Jorge Martin-Martinez

General Director, DKSH Vietnam, Vietnam General Director, DKSH Vietnam, Vietnam

Andrea Monni Andrea Monni

Co-founder and Managing Partner, Blue Spark Hub, Singapore Co-founder and Managing Partner, Blue Spark Hub, Singapore

Peter Pier Peter Pier

Chief Executive Officer, Omya Asia Pacific, Singapore Chief Executive Officer, Omya Asia Pacific, Singapore

Peter Portheine Peter Portheine

Director, Eindhoven International Project Office, The Netherlands Director, Eindhoven International Project Office, The Netherlands

Karin Funke-Rapp Karin Funke-Rapp

Managing Director, FR Communications, Germany Managing Director, FR Communications, Germany

Berly D. Alvarez Berly D. Alvarez

Chairman, Kaunlad Lending Investors, The Philippines Chairman, Kaunlad Lending Investors, The Philippines

Than Aung Than Aung

Chief Executive Officer, MaximaxSolution, Myanmar Chief Executive Officer, MaximaxSolution, Myanmar

Jen Buakaew Jen Buakaew

Head of Tokenization, z.com, Thailand Head of Tokenization, z.com, Thailand

Eddi Danusaputro Eddi Danusaputro

Chief Executive Officer, Mandiri Capital, Indonesia Chief Executive Officer, Mandiri Capital, Indonesia

Donna Nguyen Donna Nguyen

Partner, Sparq Capital, Hong Kong Partner, Sparq Capital, Hong Kong

Cherie Wang Cherie Wang

Founder, Plannerbee, Singapore Founder, Plannerbee, Singapore

Tom Ludescher Tom Ludescher

Chief Executive Officer Asia & EMEA, Entsia International, Singapore Chief Executive Officer Asia & EMEA, Entsia International, Singapore

Harold Goakey Harold Goakey

Managing Director, Tula Resorts, USA Managing Director, Tula Resorts, USA

Kerry Kennedy Kerry Kennedy

Chief Executive Officer & Executive Producer, Asia Media Partners, Vietnam Chief Executive Officer & Executive Producer, Asia Media Partners, Vietnam

Ma. Carolina R. Martinez Ma. Carolina R. Martinez

Professor, University of Batangas, The Philippines Professor, University of Batangas, The Philippines

Beverly McCabe Beverly McCabe

Chief Executive Officer, Innfinity Software Systems, USA Chief Executive Officer, Innfinity Software Systems, USA

Grace Sabandar Grace Sabandar

Chief Executive Officer, Global Business Services, Indonesia Chief Executive Officer, Global Business Services, Indonesia

Philip Bowring Philip Bowring

International Columnist, Hong Kong SAR International Columnist, Hong Kong SAR

Richard Anthony Richard Anthony

President & Chief Executive Officer, Re.juve, Indonesia President & Chief Executive Officer, Re.juve, Indonesia

Gemma Calvert Gemma Calvert

Professor of Marketing, Nanyang Business School, Singapore Professor of Marketing, Nanyang Business School, Singapore

David Chang David Chang

Founder and Chief Executive Officer, Flambo, Taiwan Founder and Chief Executive Officer, Flambo, Taiwan

Greg Crichton Greg Crichton

Managing Director, Greater Asian Advisors Limited, Hong Kong SAR Managing Director, Greater Asian Advisors Limited, Hong Kong SAR

Abhishek Dodda Abhishek Dodda

Member of the Supervisory Board, SmartRev Media, India Member of the Supervisory Board, SmartRev Media, India

Rakesh Murali Rakesh Murali

Co-founder, Stratonik, India Co-founder, Stratonik, India

Rachel Catanach Rachel Catanach

President Greater China, FleishmanHillard, Hong Kong SAR President Greater China, FleishmanHillard, Hong Kong SAR

Eduard Hoeberchts Eduard Hoeberchts

Chairman, FabMax, The Netherlands Chairman, FabMax, The Netherlands

Rio Kakui Rio Kakui

Chief Executive Officer, e-LogiT, Japan Chief Executive Officer, e-LogiT, Japan

Ira Kiener Ira Kiener

Founder and Chairman, Knottical Power Energy Corporation, The Philippines Founder and Chairman, Knottical Power Energy Corporation, The Philippines

Magnus Lind Magnus Lind

Chief Executive Officer , Skanor Group, Malaysia Chief Executive Officer , Skanor Group, Malaysia

Clas Neumann Clas Neumann

Senior Vice President, SAP, Germany Senior Vice President, SAP, Germany

Ramon Jose Supersales Ramon Jose Supersales

Chief Operating Officer, Synergestic Technologies, The Philippines Chief Operating Officer, Synergestic Technologies, The Philippines

Tang Chibo Tang Chibo

Partner, Gobi Partners, Hong Kong Partner, Gobi Partners, Hong Kong

Ashokraj Vadivelu Ashokraj Vadivelu

Chief Executive Officer, Intelizest, Singapore Chief Executive Officer, Intelizest, Singapore

Suman Bose Suman Bose

Principal and Co-founder, GoFar Advisory and Investments, Singapore Principal and Co-founder, GoFar Advisory and Investments, Singapore

David Armitage David Armitage

Chairman, Velocity Group, Hong Kong Chairman, Velocity Group, Hong Kong

Diana Chou Diana Chou

Founder and Chairman, Dragon General Aviation Group, Hong Kong SAR Founder and Chairman, Dragon General Aviation Group, Hong Kong SAR

Alberto Furger Alberto Furger

Managing Director, Amara Holding, Indonesia Managing Director, Amara Holding, Indonesia

Tuck Seng Low Tuck Seng Low

Member of the Board, European Technology Chamber, Switzerland Member of the Board, European Technology Chamber, Switzerland

Mai Huu Tin Mai Huu Tin

Chairman and Founder, U&I Investment Corporation, Vietnam Chairman and Founder, U&I Investment Corporation, Vietnam

Tatsuya Masubuchi Tatsuya Masubuchi

Chief Executive Officer, HighNetWorthLab, Japan Chief Executive Officer, HighNetWorthLab, Japan

Nguy Xuan Anh Nguy Xuan Anh

Managing Director, NIM Consulting Group, Vietnam Managing Director, NIM Consulting Group, Vietnam

Kanesan Veluppillai Kanesan Veluppillai

Chief Executive Officer, 3Lyon Holdings Berhad, Malaysia Chief Executive Officer, 3Lyon Holdings Berhad, Malaysia

Lawrence Pratchett Lawrence Pratchett

Pro Vice-Chancellor, University of Canberra, Australia Pro Vice-Chancellor, University of Canberra, Australia

Marie A. Balangue Marie A. Balangue

Founder & Executive Director, S.E.E.D.S Inc, The Philippines Founder & Executive Director, S.E.E.D.S Inc, The Philippines

Yonca Braeckman Yonca Braeckman

Co-Founder and Chief Executive Officer, Impact Shakers, USA Co-Founder and Chief Executive Officer, Impact Shakers, USA

Bonnie Factor Bonnie Factor

Co-founder, eCFulfill, The Philippines Co-founder, eCFulfill, The Philippines

Akiko Kinoshita Akiko Kinoshita

Governor of D26, Zonta International, Japan Governor of D26, Zonta International, Japan

Pham Thi My Le Pham Thi My Le

Chairwomen, Le & Associates, Vietnam Chairwomen, Le & Associates, Vietnam

Ann Luo Ann Luo

Founder, CodingGirls, Singapore Founder, CodingGirls, Singapore

Nguyen Hai Trieu Nguyen Hai Trieu

Chief Executive Officer, YouNet Media, Vietnam Chief Executive Officer, YouNet Media, Vietnam

Irene R. de Villa Irene R. de Villa

College Dean, University of Batangas, The Philippines College Dean, University of Batangas, The Philippines

Adelena L. Chong Adelena L. Chong

Partner, Paddee Connexion, Malaysia Partner, Paddee Connexion, Malaysia

Arun Bhat Arun Bhat

Executive Director, OpalAI, USA Executive Director, OpalAI, USA

Chien Wei Chia Chien Wei Chia

Founder, InGeNio, Singapore Founder, InGeNio, Singapore

Jhoirene B. Clemente Jhoirene B. Clemente

Co-founder, MaroonStudios, The Philippines Co-founder, MaroonStudios, The Philippines

Chris Gutierrez Chris Gutierrez

Founder, Stashtech Corp, The Philippines Founder, Stashtech Corp, The Philippines

Santosh Kaveti Santosh Kaveti

Chairman and Founder, ProArch, Singapore Chairman and Founder, ProArch, Singapore

Reuben Png Reuben Png

Founder, IndegoX, Singapore Founder, IndegoX, Singapore

Yoshiki Sasaki Yoshiki Sasaki

Chief Executive Officer, Japan Strategic Capital, Japan Chief Executive Officer, Japan Strategic Capital, Japan

Jack Tan Jack Tan

Chief Medical Officer, TeleMedC, Singapore Chief Medical Officer, TeleMedC, Singapore

Stanley Wang Stanley Wang

Founder, Illuminati Technologies, Thailand Founder, Illuminati Technologies, Thailand

Pete Yoong Pete Yoong

Founder, Pulsifi, Malaysia Founder, Pulsifi, Malaysia

Masayoshi Mitsui Masayoshi Mitsui

Co-founder and Chief Executive Officer, CollaboGate, Japan Co-founder and Chief Executive Officer, CollaboGate, Japan

Hironori Ishizaki Hironori Ishizaki

Chief Executive Officer and Founder, ALES Global, Japan Chief Executive Officer and Founder, ALES Global, Japan

Johnson Khoo Johnson Khoo

Founder and Chief Executive Officer, Wowwwz Ventures, Malaysia Founder and Chief Executive Officer, Wowwwz Ventures, Malaysia

Hiroaki Kuwajima Hiroaki Kuwajima

Managing Director, Conductive Ventures, Japan Managing Director, Conductive Ventures, Japan

Eri Reksoprodjo Eri Reksoprodjo

Managing Partner, Kejora Ventures, Indonesia Managing Partner, Kejora Ventures, Indonesia

Vaibhav Singh Vaibhav Singh

Chief Executive Officer, myCOL - Circle of Life Healthcare, India Chief Executive Officer, myCOL - Circle of Life Healthcare, India

Daren Tan Daren Tan

Managing Partner, Golden Equator Capital, Singapore Managing Partner, Golden Equator Capital, Singapore

Virginia Tan Virginia Tan

Founding Partner, Teja Ventures, China Founding Partner, Teja Ventures, China

Khanh Tran Khanh Tran

Partner, VinaCapital Ventures, Vietnam Partner, VinaCapital Ventures, Vietnam

Sunil Golecha Sunil Golecha

Chief Financial Officer - Asia Pacific & Emerging Markets, Thomson Reuters, Singapore Chief Financial Officer - Asia Pacific & Emerging Markets, Thomson Reuters, Singapore

Elisa S. Nuada Elisa S. Nuada

General Manager, Clarose Multi Purpose Cooperative, The Philippines General Manager, Clarose Multi Purpose Cooperative, The Philippines

Swan Htet Aung Swan Htet Aung

Chief Executive Officer, Swan Arr Electronic & Industries, Myanmar Chief Executive Officer, Swan Arr Electronic & Industries, Myanmar

Stephen Hunt Stephen Hunt

Chief Executive Officer, Team Rubicon Global, USA Chief Executive Officer, Team Rubicon Global, USA

David Nardone David Nardone

Vice Chairman, WHA Group, Thailand Vice Chairman, WHA Group, Thailand

Kathryn Woof Kathryn Woof

Co-founder and Managing Director, 33 Talent, Singapore Co-founder and Managing Director, 33 Talent, Singapore

Yu Shinohara Yu Shinohara

Founder, Everconnect, Malaysia Founder, Everconnect, Malaysia

Lusy Widowati Lusy Widowati

Founder, Tiga Daun, Indonesia Founder, Tiga Daun, Indonesia

Kenneth M Atkinson Kenneth M Atkinson

Senior Adviser, Grant Thornton Vietnam, Vietnam Senior Adviser, Grant Thornton Vietnam, Vietnam

Fernando Gil De Bernabe Fernando Gil De Bernabe

Chief Operating Officer Asia Pacific, Japan and Greater China, Cisco, Singapore Chief Operating Officer Asia Pacific, Japan and Greater China, Cisco, Singapore

Ed Bullecer Ed Bullecer

Chief Executive Officer, Paglas Group, Philippines Chief Executive Officer, Paglas Group, Philippines

Hiroshi Komiyama Hiroshi Komiyama

President, Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society, Japan President, Kitakyushu Asian Center for Low Carbon Society, Japan

Johan Nyvene Johan Nyvene

CEO, Ho Chi Minh City Securities Corporation, Vietnam CEO, Ho Chi Minh City Securities Corporation, Vietnam

Vivian Secakusuma Vivian Secakusuma

Vice Chairman, Association of Indonesia Investment Advisors, Indonesia Vice Chairman, Association of Indonesia Investment Advisors, Indonesia

Pranjal Sharma Pranjal Sharma

Contributing Editor, BusinessWorld, India Contributing Editor, BusinessWorld, India


user

Các đại biểu tham dự Phiên toàn thể The participants attended the Plenary Sessionuser

Các diễn giả tham gia Phiên toàn thể chủ đề "ASEAN và các Nhóm khu vực Châu Á mới nổi" Speakers participating in the Plenary Session "ASEAN and Emerging Asia Regional Groups"


Email:

Phone number: Số điện thoại:

Address: Địa chỉ:

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Governing body: People's Committee of Binh Duong Province

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3822 200

Trưởng ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Editor in Chief: Lai Xuan Thanh - Director of Binh Duong Department of Information and Communications.

Được phát triển và vận hành bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Developed and Operated by: The Center for Information Technology and Communications

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3897 558 - Extend 101

Email: trungtamcntt-truyenthong@binhduong.gov.vn