Tin tức sự kiện Event News

Các Phiên toàn thể Horasis Bình Dương 2018: Triển vọng kinh tế Châu Á All Horasis Binh Duong 2018 Sessions: Asian economic outlook

26-11-2018

TTĐT- ​Ngày 26-11, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018 tiếp tục với các Phiên toàn thể thảo luận về triển vọng kinh tế châu Á và vai trò của ASEAN trong sự phát triển chung của Châu Á.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương; lãnh đạo cấp cao và giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) đến từ nhiều quốc gia cùng với lãnh đạo và CEO của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Triển vọng và thách thức

Tại Phiên toàn thể chủ đề "Triển vọng kinh tế", các diễn giả gồm ông Juan Jose Guemes - Chủ tịch Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, IE Business School, Tây Ban Nha; ông Rajive Kaul - Chủ tịch Nicco Group, Ấn Độ; ông Don Lam - CEO kiêm Nhà đồng sáng lập VinaCapital, Việt Nam; bà Diana Mao - Chủ tịch NomiNetwork, Hoa Kỳ; ông Phạm Hồng Hải - CEO HSCB Việt Nam đã tập trung trao đổi về triển vọng kinh tế châu Á. Các diễn giả cho rằng, trong bối cảnh phải đối mặt với hàng loạt các thách thức, khu vực Châu Á vẫn đang tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, qua đó dự báo sẽ duy trì vai trò là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu trong những năm tiếp theo. Hiện nhiều quốc gia trong khu vực đã và đang nỗ lực cải cách thương mại và cơ chế đầu tư, ưu tiên quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính công và quản trị khu vực công. Tuy nhiên, các diễn giả cũng cho rằng, về lâu dài, cho dù được đánh giá là còn nhiều tiềm năng để phát triển song châu Á cần có những đối sách phù hợp để giải quyết những thách thức nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng. Một số thách thức đặt ra đó là năng suất trì trệ, dân số, đói nghèo, đô thị hóa; mức độ sẵn sàng cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những rủi ro tiềm ẩn, xung đột địa chính trị. Nổi lên vấn đề gần đây là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo các diễn giả, nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sẽ gây tác động đến nền kinh tế và thương mại thế giới cũng như mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Phiên toàn thể​

Các diễn giả cũng trình bày những thuận lợi, thách thức tác động của một số quốc gia trong xu thế phát triển mới của châu Á và thế giới. Đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam, các diễn giả cho rằng về ngắn hạn, kinh tế Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên về lâu dài, việc cải thiện tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đòi hỏi phải khắc phục các vấn đề về cơ cấu kinh tế và tăng khả năng chống đỡ với các rủi ro.

Tăng cường hợp tác giữa các thành viên ASEAN

Tham gia thảo luận tại Phiên toàn thể chủ đề "ASEAN và các Nhóm khu vực Châu Á mới nổi" có bà Thet Thet Khine - Thành viên Quốc hội Myanmar cùng các ông: Prinn Panichpakdi - Thống đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan; Bryan Yang - CEO Inspiration Inc, Trung Quốc; Tan Yinglan - Giám đốc điều hành kiêm đối tác sáng lập Insignia Ventures Partners, Singapore và Huỳnh Quang Hải - Thường trực Hội đồng quản trị VSIP Group, Việt Nam.

Các diễn giả đã thảo luận về vai trò quan trọng của Cộng đồng chung ASEAN đối với sự phát triển chung của Châu Á. Có thể thấy, ASEAN ngày càng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng của khu vực. Trong 50 năm qua, ASEAN có tiếng nói ngày càng mạnh mẽ, thể hiện có trách nhiệm đối với những mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực: Hợp tác và phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và dịch bệnh...

Các diễn giả tham gia Phiên toàn thể chủ đề "ASEAN và các Nhóm khu vực Châu Á mới nổi"

Trao đổi tại Phiên toàn thể, các diễn giả cho rằng ASEAN phát triển mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên. ASEAN tạo cơ hội cho các nước trong khối trao đổi kinh nghiệm và hợp tác để cùng phát triển. Dẫn chứng điều này, ông Huỳnh Quang Hải - Thường trực Hội đồng quản trị VSIP Group, Việt Nam cho biết, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là dự án thành công được xây dựng từ ý tưởng hợp tác giữa hai nước trong khối ASEAN là Việt Nam và Singapore. VSIP đã có mặt tại 5 tỉnh của Việt Nam. Các khu công nghiệp mới của VSIP đang được nghiên cứu thiết kế đã theo mô hình thông minh hơn về cơ sở hạ tầng cơ sở, nguồn năng lượng ổn định hơn. Hiện VSIP đang kết hợp với các đối tác từ Singapore để áp dụng các công nghệ về vận hành, quản trị, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch cho đến thu gom rác...

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng thảo luận các giải pháp để tạo hệ sinh thái giúp các doanh nghiệp trong Cộng đồng chung ASEAN phát triển mạnh hơn. Trên cơ sở đó, các diễn giả thống nhất cho rằng, các nước thành viên ASEAN cần nhận thức rõ hơn, đồng thuận hơn về những cơ hội và thách thức to lớn đang đặt ra để không ngừng đổi mới, phát triển hơn nữa, đóng góp thiết thực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực và thế giới.​

On November 26, the Horasis 2018 Asia Economic Cooperation Forum continued with plenary sessions to discuss Asian economic prospects and the role of ASEAN in the overall development of Asia.

Attending were leaders of departments and agencies of Binh Duong province; senior leaders and business executives (CEOs) from many countries with leaders and CEOs of leading enterprises in Vietnam; scientists, researchers at home and abroad.

Prospects and challenges

At the Plenary Session "Economic Prospects", the speakers included Mr. Juan Jose Guemes - President of Center for Entrepreneurship and Innovation, IE Business School, Spain; Mr. Rajive Kaul - President of Nicco Group, India; Mr. Don Lam - CEO and Co-Founder of VinaCapital, Vietnam; Ms. Diana Mao - President of NomiNetwork, USA; Mr. Pham Hong Hai - CEO of HSCB Vietnam focused on discussing Asian economic prospects. The speakers said that, in the face of a series of challenges, Asia is still experiencing strong growth momentum, thereby forecasting to maintain its role as a driving force of growth and integration. Global economy in the following years. Many countries in the region have been making efforts to reform trade and investment mechanisms, giving priority to macroeconomic management, public finance and public sector governance. However, the speakers also said that, in the long term, despite being assessed as having great potential for development, Asia needs to have appropriate measures to solve challenges aiming at growth goals. . Some of the challenges are stagnant productivity, population, poverty, and urbanization; readiness for the Industrial Revolution 4.0; potential risks, geopolitical conflicts. The recent issue is a trade war between the US and China. According to the speakers, if escalating trade tensions between the US and China will impact the world economy and trade as well as global production and supply chain networks.

The participants attended the Plenary Session

The speakers also presented advantages and challenges of impact of some countries in the new development trend of Asia and the world. Referring to Vietnam's economic situation, the speakers said that in the short term, Vietnam's economy will continue to benefit from the optimistic prospect of global economic growth and trade. However, in the long run, improving Vietnam's growth requires overcoming structural problems and increasing its ability to cope with risks.

Enhance cooperation among ASEAN members

Participating in the discussion at the Plenary Session "ASEAN and Emerging Asia Regional Groups" included Ms. Thet Thet Khine - Member of the National Assembly of Myanmar and Mr. Prinn Panichpakdi - Governor of Thailand Stock Exchange; Bryan Yang - CEO Inspiration Inc, China; Tan Yinglan - CEO and founding partner of Insignia Ventures Partners, Singapore and Huynh Quang Hai - Standing member of VSIP Group's Board of Directors, Vietnam.

The speakers discussed the important role of the ASEAN Common Community in the common development of Asia. It can be seen that ASEAN is increasingly important for peace, stability and prosperous development of the region. Over the past 50 years, ASEAN has become an increasingly powerful voice, showing responsibility for the common concerns of the international community, especially in the fields of cooperation and sustainable development, and response to challenges. climate change, natural disaster mitigation and disease ...

Speakers participating in the Plenary Session "ASEAN and Emerging Asia Regional Groups"

Talking at the Plenary Session, the speakers said that ASEAN development brings many benefits to the members. ASEAN creates opportunities for countries in the bloc to exchange experience and cooperate for mutual development. Evidence of this, Mr. Huynh Quang Hai - Standing Board of Directors of VSIP Group, Vietnam said that Vietnam - Singapore Industrial Park (VSIP) is a successful project built from the idea of ​​cooperation between the two countries. within ASEAN are Vietnam and Singapore. VSIP has been present in 5 provinces of Vietnam. The new industrial parks of VSIP are being researched and designed according to a smarter model of infrastructure and more stable energy sources. VSIP is currently cooperating with partners from Singapore to apply technologies on operation, management, wastewater treatment, clean water supply to garbage collection ...

In addition, the speakers also discussed solutions to create an ecosystem to help businesses in the ASEAN Community to thrive. On that basis, the speakers agreed that ASEAN member countries need to be more aware and agree on the enormous opportunities and challenges that are being set up for continuous innovation and further development. Make more practical contributions to the peace, stability and development of the region and the world.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Governing body: People's Committee of Binh Duong Province

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3822 200

Trưởng ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Editor in Chief: Lai Xuan Thanh - Director of Binh Duong Department of Information and Communications.

Được phát triển và vận hành bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Developed and Operated by: The Center for Information Technology and Communications

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3897 558 - Extend 101

Email: trungtamcntt-truyenthong@binhduong.gov.vn