Tin tức sự kiện Event News

Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương trở thành thành viên chính thức của WTCA World Trade Center Binh Duong New City became an official member of WTCA

29-09-2019

(BDO) Chiều 29-9, tin từ Tổng công ty Becamex IDC cho biết, đơn vị này đã nhận được thư chấp thuận của Hiệp Hội trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) về việc Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương trở thành thành viên chính thức của hiệp hội này.

Mục tiêu của việc hình thành và phát triển Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) là nhằm mục tiêu kết nối và giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển giao thương quốc tế, phát triển Bình Dương trở thành một khu vực năng động, đa dạng dịch vụ chuyên nghiệp, phát triển nhân lực, có khả năng phát triển thương mại toàn cầu và tăng sức hút cho các dự án bất động sản trong khu vực.

WTC BDNC với vai trò hỗ trợ hoạt động dịch vụ, thương mại quốc tế tại Bình Dương và các khu vực lân cận, sẽ tổng hợp các nguồn lực trong và ngoài nước (bao gồm cơ sở vật chất và dịch vụ thương mại quốc tế) như trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại mua sắm, tổ hợp nhà hàng khách sạn. Cơ sở dịch vụ thương mại quốc tế tại trung tâm gồm dịch vụ tổ chức hội chợ, hội nghị quốc tế, dịch vụ kết nối doanh nghiệp thương mại, dịch vụ kết nối phái đoàn thương mại, trung tâm thông tin và hỗ trợ phát triển thương mại quốc tế, trung tâm đào tạo phát triển nhân lực thương mại toàn cầu... WTC BDNC cũng sẽ kết nạp các doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp này sẽ trở thành thành viên của WTCA cũng như có khả năng kết nối với hơn 1 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu.

Tổng công ty Becamex IDC tiến hành xây dựng WTC BDNC tại khu vực vòng xoay trung tâm thành phố mới, ngay cạnh Trung tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương. Khi hình thành, nơi đây sẽ là một quần thể bao gồm trung tâm hội chợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng, nhà ga Metro kết nối với tuyến Metro số 1 của TP.Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo trở thành thành viên của WTCA, Tổng công ty Becamex IDC đã trải qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tại các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và các mô hình phát triển trung tâm thương mại quốc tế của các thành viên khác của WTCA. Ngoài ra, Tổng công ty Becamex IDC đã phát triển đề án với sự đảm bảo tính khả thi về nguồn lực tài chính, nhân lực để xây dựng khu vực này cũng như có thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực liên quan đến dịch vụ cho khu vực tỉnh Bình Dương và các khu vực lân cận.

WTCA là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị theo mô hình thành viên, được thành lập để hỗ trợ vận hành các trung tâm thương mại thế giới, nhằm mục tiêu thúc đẩy thương mại và cơ hội đầu tư cho các nhà phát triển bất động sản thương mại, các cơ quan phát triển kinh tế khu vực và các doanh nghiệp quốc tế mong muốn kết nối toàn cầu để phát triển khu vực, địa phương.

WTCA hiện có 330 thành viên chính thức đến từ 100 quốc gia khác nhau và hơn 1 triệu doanh nghiệp tham gia. Lợi ích của việc tham gia hiệp hội là thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại đô thị mạnh mẽ, tạo uy tín, bộ mặt quốc tế của thành phố, tạo ra nhiều công trình biểu tượng tăng giá trị cơ sở, tạo nên sự thịnh vượng từ việc đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi gia nhập WTCA, các thành viên sẽ có đặc quyền sử dụng một thương hiệu WTC, tham gia vào mạng lưới toàn cầu, các bất động sản mang tính chất biểu tượng sẽ được đặt tên, cũng như tổ chức các hoạt động thương mại thích hợp.

WTC BDNC dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23-11 tới, đây là hoạt động trong chuỗi chương trình của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis – Bình Dương 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

(BDO) On the afternoon of September 29, news from Becamex IDC Corporation said that this unit has received a letter of approval from the World Trade Center Association (WTCA) about the World Trade Center's new city. Binh Duong becomes an official member of this association.

The goal of establishing and developing Binh Duong New World Trade Center (WTC BDNC) is to connect and help local businesses to develop international trade and develop Binh Duong into a dynamic area with diversified professional services, human resources development, global trade development capabilities and increased attraction for real estate projects in the region.

WTC BDNC, with its role of supporting international trade and service activities in Binh Duong and surrounding areas, will consolidate domestic and foreign resources (including facilities and international trade services). ) such as international convention and exhibition centers, office buildings, shopping malls, hotel and restaurant complexes. International trade service establishments at the center include fair organizing services, international conferences, trade business connection services, trade delegation connection services, information centers and distribution assistance. international trade development, training center for developing global trade human resources ... WTC BDNC will also admit member enterprises and these businesses will become members of WTCA as well as be able to connect with more than 1 million businesses worldwide.

Becamex IDC Corporation conducts the construction of WTC BDNC in the new city center rotation area, right next to the Binh Duong Province Administration Center. When formed, this place will be a complex including the center of fairs, international conferences, hotels, shopping centers, offices, Metro stations connected to Metro Line 1 of Ho Chi Minh City. .

To ensure membership of the WTCA, Becamex IDC Corporation has spent time researching and researching in countries around the world such as the US, South Korea, Taiwan and commercial center development models. international membership of other WTCA members. In addition, Becamex IDC Corporation has developed a project to ensure the feasibility of financial and human resources to build this area as well as train and develop human resources related to the epidemic. service for Binh Duong province and surrounding areas.

WTCA is a member-based non-profit, non-profit organization, established to support the operation of world trade centers, aiming to promote trade and investment opportunities for developers. developing commercial real estate, regional economic development agencies and international businesses wishing to connect globally to regional and local development.

WTCA currently has 330 official members from 100 different countries and more than 1 million businesses participating. The benefits of joining the association are to promote the strong urban economic development, create the prestige, the international face of the city, create many symbolic works to increase the base value, creating the prosper from investing in small and medium businesses. Upon joining WTCA, members will have the privilege to use a WTC brand, participate in a global network, the iconic real estate will be named, as well as organize commercial activities. suitable.

WTC BDNC is expected to be announced on November 23, this is an activity in the program series of the Asian Economic Cooperation Forum Horasis - Binh Duong 2019 taking place at the Convention and Exhibition Center of Binh Duong Province.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Governing body: People's Committee of Binh Duong Province

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3822 200

Trưởng ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Editor in Chief: Lai Xuan Thanh - Director of Binh Duong Department of Information and Communications.

Được phát triển và vận hành bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Developed and Operated by: The Center for Information Technology and Communications

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3897 558 - Extend 101

Email: trungtamcntt-truyenthong@binhduong.gov.vn