Tin tức sự kiện Event News

Bình Dương đăng cai Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á 2019 Binh Duong hosts the 2019 Asian Economic Cooperation Forum

13-09-2019

Hàng trăm khách mời quốc tế gồm các nhà đầu tư, chính khách, nhà nghiên cứu...sẽ có mặt tại Bình Dương vào tháng 11-2019 để thảo luận và tìm kiếm các cơ hội, hợp tác kinh tế.

 

UBND tỉnh Bình Dương cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý chủ trương để tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á (HORASIS 2019).

Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về đối ngoại, an ninh, an toàn và hiệu quả theo quy định hiện hành.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á 2019 dự kiến sẽ diễn ra trong vào cuối tháng 11-2019 tại thành phố mới Bình Dương. Diễn đàn sẽ thu hút khoảng 400 khách mời quốc tế đến từ 60 quốc gia, cùng nhiều khách mời trong nước.

Dự kiến diễn ra trong ba ngày với các phiên họp toàn thể và hàng chục phiên đối thoại chuyên đề, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á là cơ hội để các nhà đầu tư, chính khách, các nhà nghiên cứu...cùng thảo luận các vấn đề phát triển của khu vực và thế giới, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác, làm ăn.

Nhiều cơ hội hợp tác hình thành từ diễn đàn HORASIS. Trong ảnh là lễ ký kết thoả thuận giữa Tổng Công ty Becamex IDC và đối tác Singapore để hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo... ẢNH: B.S.

Đối với Bình Dương, Việt Nam là đơn vị đăng cai sẽ có cơ hội "tiếp thị tại chỗ" tới đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới, qua đó quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư.

Đây là lần thứ hai Bình Dương đăng cai diễn đàn này. Trước đó, HORASIS 2018 được tổ chức rất thành công tại Bình Dương với sự tham gia của hàng trăm doanh nhân, khách mời. Có nhiều thoả thuận hợp tác đã hình thành từ diễn đàn.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á là một sáng kiến của Cộng đồng Tầm nhìn toàn cầu (HORASIS). Đây là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế do một cựu giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới sáng lập.

Hundreds of international guests including investors, politicians, researchers ... will be present in Binh Duong in November 2019 to discuss and seek opportunities and economic cooperation.

 

The People's Committee of Binh Duong province said that the Government Office has just dispatched the opinion of the Prime Minister to agree to the policy for Binh Duong province to host the Asian Economic Cooperation Forum (HORASIS 2019).

The Prime Minister assigned the People's Committee of Binh Duong province to coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and relevant agencies to implement the regulations on foreign affairs, security, safety and efficiency in accordance with current regulations.

The 2019 Asian Economic Cooperation Forum is expected to take place in late November 2019 in the new city of Binh Duong. The forum will attract about 400 international guests from 60 countries, with many domestic guests.

Expected to take place in three days with plenary meetings and dozens of thematic dialogue sessions, the Asian Economic Cooperation Forum is an opportunity for investors, politicians, researchers ... together discuss regional and international development issues, and seek opportunities for cooperation and business.

Many cooperation opportunities formed from HORASIS forum. In the photo is the signing ceremony of agreement between Becamex IDC Corporation and Singapore partner to cooperate in the field of technology, artificial intelligence ... PHOTO: B.S.

For Binh Duong, Vietnam as the host will have the opportunity to "on-site marketing" to representatives of the world's leading corporations, thereby promoting images and attracting investment.

This is the second time Binh Duong has hosted this forum. Previously, HORASIS 2018 was held very successfully in Binh Duong with the participation of hundreds of businessmen and guests. There are many cooperation agreements formed from the forum.

The Asian Economic Cooperation Forum is an initiative of the Global Vision Community (HORASIS). This is an international investment promotion organization founded by a former director of the World Economic Forum.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Governing body: People's Committee of Binh Duong Province

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3822 200

Trưởng ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Editor in Chief: Lai Xuan Thanh - Director of Binh Duong Department of Information and Communications.

Được phát triển và vận hành bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Developed and Operated by: The Center for Information Technology and Communications

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3897 558 - Extend 101

Email: trungtamcntt-truyenthong@binhduong.gov.vn