Hội nghị Thành phố Thông minh Bình Dương là sự kiện thường niên, nằm trong chương trình hoạt động hàng năm của Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương. Đây là lần thứ 2 Hội nghị được tổ chức, do tỉnh Bình Dương chủ trì và phối hợp cùng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Hồ Chí Minh.

 

Hội nghị Thành phố Thông minh Bình Dương lần thứ 2 bao gồm 05 hoạt động-sự kiện, hướng tới nhiều thành phần, từ đó nâng cao nhận thức, sự ủng hộ và sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, các viện trường, các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, đẩy mạnh liên kết Ba Nhà (nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp), liên kết hợp tác quốc tế và các tỉnh thành lân cận, cùng triển khai xây dựng thành phố thông minh Bình Dương

Chủ đề hội nghị Thành phố thông minh 2017

 

1. Phát triển các chính sách về Thành phố thông minh

2. Chia sẻ kiến thức về sự phát triển của Thành phố thông minh

3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và ICT trong thành phố thông minh

4. Sự tham gia của người dân

5. Xây dựng các công trình xanh

Hội nghị là cơ hội để

Bình Dương

Chia sẻ về tầm nhìn, hướng đi và quá trình xây dựng khởi đầu của đề án Thành phố Thông minh Bình Dương, đang góp phần vào sự phát triển bền vững của Tỉnh.

Thảo luận, trao đổi và tiếp nhận các ý kiến từ lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước về tầm nhìn, chiến lược, chương trình hành động của các đề án Thành phố Thông minh trên khắp thế giới.

Đối tác

Hiểu rõ hơn định hướng phát triển Thành phố Thông minh mà Bình Dương đang thực hiện.

Tìm kiếm cơ hội và đối tác hợp tác.

Cùng nhau

Đề xuất, xây dựng các ý tưởng thực tiễn cho Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương trong giai đoạn sắp tới.