Tìm Kiếm Search

Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương trở thành thành viên chính thức của WTCA World Trade Center Binh Duong New City became an official member of WTCA

(BDO) Chiều 29-9, tin từ Tổng công ty Becamex IDC cho biết, đơn vị này đã nhận được thư chấp thuận của Hiệp Hội trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA) về việc Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương trở thành thành viên chính thức của hiệp hội này.

Mục tiêu của việc hình thành và phát triển Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) là nhằm mục tiêu kết nối và giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển giao thương quốc tế, phát triển Bình Dương trở thành một khu vực năng động, đa dạng dịch vụ chuyên nghiệp, phát triển nhân lực, có khả năng phát triển thương mại toàn cầu và tăng sức hút cho các dự án bất động sản trong khu vực.

WTC BDNC với vai trò hỗ trợ hoạt động dịch vụ, thương mại quốc tế tại Bình Dương và các khu vực lân cận, sẽ tổng hợp các nguồn lực trong và ngoài nước (bao gồm cơ sở vật chất và dịch vụ thương mại quốc tế) như trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại mua sắm, tổ hợp nhà hàng khách sạn. Cơ sở dịch vụ thương mại quốc tế tại trung tâm gồm dịch vụ tổ chức hội chợ, hội nghị quốc tế, dịch vụ kết nối doanh nghiệp thương mại, dịch vụ kết nối phái đoàn thương mại, trung tâm thông tin và hỗ trợ phát triển thương mại quốc tế, trung tâm đào tạo phát triển nhân lực thương mại toàn cầu... WTC BDNC cũng sẽ kết nạp các doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp này sẽ trở thành thành viên của WTCA cũng như có khả năng kết nối với hơn 1 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu.

Tổng công ty Becamex IDC tiến hành xây dựng WTC BDNC tại khu vực vòng xoay trung tâm thành phố mới, ngay cạnh Trung tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương. Khi hình thành, nơi đây sẽ là một quần thể bao gồm trung tâm hội chợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng, nhà ga Metro kết nối với tuyến Metro số 1 của TP.Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo trở thành thành viên của WTCA, Tổng công ty Becamex IDC đã trải qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tại các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và các mô hình phát triển trung tâm thương mại quốc tế của các thành viên khác của WTCA. Ngoài ra, Tổng công ty Becamex IDC đã phát triển đề án với sự đảm bảo tính khả thi về nguồn lực tài chính, nhân lực để xây dựng khu vực này cũng như có thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực liên quan đến dịch vụ cho khu vực tỉnh Bình Dương và các khu vực lân cận.

WTCA là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị theo mô hình thành viên, được thành lập để hỗ trợ vận hành các trung tâm thương mại thế giới, nhằm mục tiêu thúc đẩy thương mại và cơ hội đầu tư cho các nhà phát triển bất động sản thương mại, các cơ quan phát triển kinh tế khu vực và các doanh nghiệp quốc tế mong muốn kết nối toàn cầu để phát triển khu vực, địa phương.

WTCA hiện có 330 thành viên chính thức đến từ 100 quốc gia khác nhau và hơn 1 triệu doanh nghiệp tham gia. Lợi ích của việc tham gia hiệp hội là thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại đô thị mạnh mẽ, tạo uy tín, bộ mặt quốc tế của thành phố, tạo ra nhiều công trình biểu tượng tăng giá trị cơ sở, tạo nên sự thịnh vượng từ việc đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi gia nhập WTCA, các thành viên sẽ có đặc quyền sử dụng một thương hiệu WTC, tham gia vào mạng lưới toàn cầu, các bất động sản mang tính chất biểu tượng sẽ được đặt tên, cũng như tổ chức các hoạt động thương mại thích hợp.

WTC BDNC dự kiến sẽ được công bố vào ngày 23-11 tới, đây là hoạt động trong chuỗi chương trình của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis – Bình Dương 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

(BDO) On the afternoon of September 29, news from Becamex IDC Corporation said that this unit has received a letter of approval from the World Trade Center Association (WTCA) about the World Trade Center's new city. Binh Duong becomes an official member of this association.

The goal of establishing and developing Binh Duong New World Trade Center (WTC BDNC) is to connect and help local businesses to develop international trade and develop Binh Duong into a dynamic area with diversified professional services, human resources development, global trade development capabilities and increased attraction for real estate projects in the region.

WTC BDNC, with its role of supporting international trade and service activities in Binh Duong and surrounding areas, will consolidate domestic and foreign resources (including facilities and international trade services). ) such as international convention and exhibition centers, office buildings, shopping malls, hotel and restaurant complexes. International trade service establishments at the center include fair organizing services, international conferences, trade business connection services, trade delegation connection services, information centers and distribution assistance. international trade development, training center for developing global trade human resources ... WTC BDNC will also admit member enterprises and these businesses will become members of WTCA as well as be able to connect with more than 1 million businesses worldwide.

Becamex IDC Corporation conducts the construction of WTC BDNC in the new city center rotation area, right next to the Binh Duong Province Administration Center. When formed, this place will be a complex including the center of fairs, international conferences, hotels, shopping centers, offices, Metro stations connected to Metro Line 1 of Ho Chi Minh City. .

To ensure membership of the WTCA, Becamex IDC Corporation has spent time researching and researching in countries around the world such as the US, South Korea, Taiwan and commercial center development models. international membership of other WTCA members. In addition, Becamex IDC Corporation has developed a project to ensure the feasibility of financial and human resources to build this area as well as train and develop human resources related to the epidemic. service for Binh Duong province and surrounding areas.

WTCA is a member-based non-profit, non-profit organization, established to support the operation of world trade centers, aiming to promote trade and investment opportunities for developers. developing commercial real estate, regional economic development agencies and international businesses wishing to connect globally to regional and local development.

WTCA currently has 330 official members from 100 different countries and more than 1 million businesses participating. The benefits of joining the association are to promote the strong urban economic development, create the prestige, the international face of the city, create many symbolic works to increase the base value, creating the prosper from investing in small and medium businesses. Upon joining WTCA, members will have the privilege to use a WTC brand, participate in a global network, the iconic real estate will be named, as well as organize commercial activities. suitable.

WTC BDNC is expected to be announced on November 23, this is an activity in the program series of the Asian Economic Cooperation Forum Horasis - Binh Duong 2019 taking place at the Convention and Exhibition Center of Binh Duong Province.

Bình Dương đăng cai Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á 2019 Binh Duong hosts the 2019 Asian Economic Cooperation Forum

Hàng trăm khách mời quốc tế gồm các nhà đầu tư, chính khách, nhà nghiên cứu...sẽ có mặt tại Bình Dương vào tháng 11-2019 để thảo luận và tìm kiếm các cơ hội, hợp tác kinh tế.

 

UBND tỉnh Bình Dương cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý chủ trương để tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á (HORASIS 2019).

Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về đối ngoại, an ninh, an toàn và hiệu quả theo quy định hiện hành.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á 2019 dự kiến sẽ diễn ra trong vào cuối tháng 11-2019 tại thành phố mới Bình Dương. Diễn đàn sẽ thu hút khoảng 400 khách mời quốc tế đến từ 60 quốc gia, cùng nhiều khách mời trong nước.

Dự kiến diễn ra trong ba ngày với các phiên họp toàn thể và hàng chục phiên đối thoại chuyên đề, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á là cơ hội để các nhà đầu tư, chính khách, các nhà nghiên cứu...cùng thảo luận các vấn đề phát triển của khu vực và thế giới, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác, làm ăn.

Nhiều cơ hội hợp tác hình thành từ diễn đàn HORASIS. Trong ảnh là lễ ký kết thoả thuận giữa Tổng Công ty Becamex IDC và đối tác Singapore để hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo... ẢNH: B.S.

Đối với Bình Dương, Việt Nam là đơn vị đăng cai sẽ có cơ hội "tiếp thị tại chỗ" tới đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới, qua đó quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư.

Đây là lần thứ hai Bình Dương đăng cai diễn đàn này. Trước đó, HORASIS 2018 được tổ chức rất thành công tại Bình Dương với sự tham gia của hàng trăm doanh nhân, khách mời. Có nhiều thoả thuận hợp tác đã hình thành từ diễn đàn.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á là một sáng kiến của Cộng đồng Tầm nhìn toàn cầu (HORASIS). Đây là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế do một cựu giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới sáng lập.

Hundreds of international guests including investors, politicians, researchers ... will be present in Binh Duong in November 2019 to discuss and seek opportunities and economic cooperation.

 

The People's Committee of Binh Duong province said that the Government Office has just dispatched the opinion of the Prime Minister to agree to the policy for Binh Duong province to host the Asian Economic Cooperation Forum (HORASIS 2019).

The Prime Minister assigned the People's Committee of Binh Duong province to coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and relevant agencies to implement the regulations on foreign affairs, security, safety and efficiency in accordance with current regulations.

The 2019 Asian Economic Cooperation Forum is expected to take place in late November 2019 in the new city of Binh Duong. The forum will attract about 400 international guests from 60 countries, with many domestic guests.

Expected to take place in three days with plenary meetings and dozens of thematic dialogue sessions, the Asian Economic Cooperation Forum is an opportunity for investors, politicians, researchers ... together discuss regional and international development issues, and seek opportunities for cooperation and business.

Many cooperation opportunities formed from HORASIS forum. In the photo is the signing ceremony of agreement between Becamex IDC Corporation and Singapore partner to cooperate in the field of technology, artificial intelligence ... PHOTO: B.S.

For Binh Duong, Vietnam as the host will have the opportunity to "on-site marketing" to representatives of the world's leading corporations, thereby promoting images and attracting investment.

This is the second time Binh Duong has hosted this forum. Previously, HORASIS 2018 was held very successfully in Binh Duong with the participation of hundreds of businessmen and guests. There are many cooperation agreements formed from the forum.

The Asian Economic Cooperation Forum is an initiative of the Global Vision Community (HORASIS). This is an international investment promotion organization founded by a former director of the World Economic Forum.

Các Phiên toàn thể Horasis Bình Dương 2018: Triển vọng kinh tế Châu Á All Horasis Binh Duong 2018 Sessions: Asian economic outlook

TTĐT- ​Ngày 26-11, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018 tiếp tục với các Phiên toàn thể thảo luận về triển vọng kinh tế châu Á và vai trò của ASEAN trong sự phát triển chung của Châu Á.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương; lãnh đạo cấp cao và giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) đến từ nhiều quốc gia cùng với lãnh đạo và CEO của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Triển vọng và thách thức

Tại Phiên toàn thể chủ đề "Triển vọng kinh tế", các diễn giả gồm ông Juan Jose Guemes - Chủ tịch Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, IE Business School, Tây Ban Nha; ông Rajive Kaul - Chủ tịch Nicco Group, Ấn Độ; ông Don Lam - CEO kiêm Nhà đồng sáng lập VinaCapital, Việt Nam; bà Diana Mao - Chủ tịch NomiNetwork, Hoa Kỳ; ông Phạm Hồng Hải - CEO HSCB Việt Nam đã tập trung trao đổi về triển vọng kinh tế châu Á. Các diễn giả cho rằng, trong bối cảnh phải đối mặt với hàng loạt các thách thức, khu vực Châu Á vẫn đang tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, qua đó dự báo sẽ duy trì vai trò là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu trong những năm tiếp theo. Hiện nhiều quốc gia trong khu vực đã và đang nỗ lực cải cách thương mại và cơ chế đầu tư, ưu tiên quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính công và quản trị khu vực công. Tuy nhiên, các diễn giả cũng cho rằng, về lâu dài, cho dù được đánh giá là còn nhiều tiềm năng để phát triển song châu Á cần có những đối sách phù hợp để giải quyết những thách thức nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng. Một số thách thức đặt ra đó là năng suất trì trệ, dân số, đói nghèo, đô thị hóa; mức độ sẵn sàng cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những rủi ro tiềm ẩn, xung đột địa chính trị. Nổi lên vấn đề gần đây là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo các diễn giả, nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sẽ gây tác động đến nền kinh tế và thương mại thế giới cũng như mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Phiên toàn thể​

Các diễn giả cũng trình bày những thuận lợi, thách thức tác động của một số quốc gia trong xu thế phát triển mới của châu Á và thế giới. Đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam, các diễn giả cho rằng về ngắn hạn, kinh tế Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên về lâu dài, việc cải thiện tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đòi hỏi phải khắc phục các vấn đề về cơ cấu kinh tế và tăng khả năng chống đỡ với các rủi ro.

Tăng cường hợp tác giữa các thành viên ASEAN

Tham gia thảo luận tại Phiên toàn thể chủ đề "ASEAN và các Nhóm khu vực Châu Á mới nổi" có bà Thet Thet Khine - Thành viên Quốc hội Myanmar cùng các ông: Prinn Panichpakdi - Thống đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan; Bryan Yang - CEO Inspiration Inc, Trung Quốc; Tan Yinglan - Giám đốc điều hành kiêm đối tác sáng lập Insignia Ventures Partners, Singapore và Huỳnh Quang Hải - Thường trực Hội đồng quản trị VSIP Group, Việt Nam.

Các diễn giả đã thảo luận về vai trò quan trọng của Cộng đồng chung ASEAN đối với sự phát triển chung của Châu Á. Có thể thấy, ASEAN ngày càng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng của khu vực. Trong 50 năm qua, ASEAN có tiếng nói ngày càng mạnh mẽ, thể hiện có trách nhiệm đối với những mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực: Hợp tác và phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và dịch bệnh...

Các diễn giả tham gia Phiên toàn thể chủ đề "ASEAN và các Nhóm khu vực Châu Á mới nổi"

Trao đổi tại Phiên toàn thể, các diễn giả cho rằng ASEAN phát triển mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên. ASEAN tạo cơ hội cho các nước trong khối trao đổi kinh nghiệm và hợp tác để cùng phát triển. Dẫn chứng điều này, ông Huỳnh Quang Hải - Thường trực Hội đồng quản trị VSIP Group, Việt Nam cho biết, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là dự án thành công được xây dựng từ ý tưởng hợp tác giữa hai nước trong khối ASEAN là Việt Nam và Singapore. VSIP đã có mặt tại 5 tỉnh của Việt Nam. Các khu công nghiệp mới của VSIP đang được nghiên cứu thiết kế đã theo mô hình thông minh hơn về cơ sở hạ tầng cơ sở, nguồn năng lượng ổn định hơn. Hiện VSIP đang kết hợp với các đối tác từ Singapore để áp dụng các công nghệ về vận hành, quản trị, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch cho đến thu gom rác...

Bên cạnh đó, các diễn giả cũng thảo luận các giải pháp để tạo hệ sinh thái giúp các doanh nghiệp trong Cộng đồng chung ASEAN phát triển mạnh hơn. Trên cơ sở đó, các diễn giả thống nhất cho rằng, các nước thành viên ASEAN cần nhận thức rõ hơn, đồng thuận hơn về những cơ hội và thách thức to lớn đang đặt ra để không ngừng đổi mới, phát triển hơn nữa, đóng góp thiết thực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực và thế giới.​

On November 26, the Horasis 2018 Asia Economic Cooperation Forum continued with plenary sessions to discuss Asian economic prospects and the role of ASEAN in the overall development of Asia.

Attending were leaders of departments and agencies of Binh Duong province; senior leaders and business executives (CEOs) from many countries with leaders and CEOs of leading enterprises in Vietnam; scientists, researchers at home and abroad.

Prospects and challenges

At the Plenary Session "Economic Prospects", the speakers included Mr. Juan Jose Guemes - President of Center for Entrepreneurship and Innovation, IE Business School, Spain; Mr. Rajive Kaul - President of Nicco Group, India; Mr. Don Lam - CEO and Co-Founder of VinaCapital, Vietnam; Ms. Diana Mao - President of NomiNetwork, USA; Mr. Pham Hong Hai - CEO of HSCB Vietnam focused on discussing Asian economic prospects. The speakers said that, in the face of a series of challenges, Asia is still experiencing strong growth momentum, thereby forecasting to maintain its role as a driving force of growth and integration. Global economy in the following years. Many countries in the region have been making efforts to reform trade and investment mechanisms, giving priority to macroeconomic management, public finance and public sector governance. However, the speakers also said that, in the long term, despite being assessed as having great potential for development, Asia needs to have appropriate measures to solve challenges aiming at growth goals. . Some of the challenges are stagnant productivity, population, poverty, and urbanization; readiness for the Industrial Revolution 4.0; potential risks, geopolitical conflicts. The recent issue is a trade war between the US and China. According to the speakers, if escalating trade tensions between the US and China will impact the world economy and trade as well as global production and supply chain networks.

The participants attended the Plenary Session

The speakers also presented advantages and challenges of impact of some countries in the new development trend of Asia and the world. Referring to Vietnam's economic situation, the speakers said that in the short term, Vietnam's economy will continue to benefit from the optimistic prospect of global economic growth and trade. However, in the long run, improving Vietnam's growth requires overcoming structural problems and increasing its ability to cope with risks.

Enhance cooperation among ASEAN members

Participating in the discussion at the Plenary Session "ASEAN and Emerging Asia Regional Groups" included Ms. Thet Thet Khine - Member of the National Assembly of Myanmar and Mr. Prinn Panichpakdi - Governor of Thailand Stock Exchange; Bryan Yang - CEO Inspiration Inc, China; Tan Yinglan - CEO and founding partner of Insignia Ventures Partners, Singapore and Huynh Quang Hai - Standing member of VSIP Group's Board of Directors, Vietnam.

The speakers discussed the important role of the ASEAN Common Community in the common development of Asia. It can be seen that ASEAN is increasingly important for peace, stability and prosperous development of the region. Over the past 50 years, ASEAN has become an increasingly powerful voice, showing responsibility for the common concerns of the international community, especially in the fields of cooperation and sustainable development, and response to challenges. climate change, natural disaster mitigation and disease ...

Speakers participating in the Plenary Session "ASEAN and Emerging Asia Regional Groups"

Talking at the Plenary Session, the speakers said that ASEAN development brings many benefits to the members. ASEAN creates opportunities for countries in the bloc to exchange experience and cooperate for mutual development. Evidence of this, Mr. Huynh Quang Hai - Standing Board of Directors of VSIP Group, Vietnam said that Vietnam - Singapore Industrial Park (VSIP) is a successful project built from the idea of ​​cooperation between the two countries. within ASEAN are Vietnam and Singapore. VSIP has been present in 5 provinces of Vietnam. The new industrial parks of VSIP are being researched and designed according to a smarter model of infrastructure and more stable energy sources. VSIP is currently cooperating with partners from Singapore to apply technologies on operation, management, wastewater treatment, clean water supply to garbage collection ...

In addition, the speakers also discussed solutions to create an ecosystem to help businesses in the ASEAN Community to thrive. On that basis, the speakers agreed that ASEAN member countries need to be more aware and agree on the enormous opportunities and challenges that are being set up for continuous innovation and further development. Make more practical contributions to the peace, stability and development of the region and the world.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Governing body: People's Committee of Binh Duong Province

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3822 200

Trưởng ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Editor in Chief: Lai Xuan Thanh - Director of Binh Duong Department of Information and Communications.

Được phát triển và vận hành bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Developed and Operated by: The Center for Information Technology and Communications

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3897 558 - Extend 101

Email: trungtamcntt-truyenthong@binhduong.gov.vn