Sự kiện nổi bật Top Events


Công bố dự án Trung tâm Thương mại Thế giới tại Bình Dương Binh Duong New City World Trade Center to be built
Horasis - Bình Dương 2019 Horasis - Binh Duong 2019
Hội nghị đô thị hóa quốc tế châu Á lần thứ 15 15th International Asian Urbanization Conference

Khai trương đường dây nóng Opening hotline 24/11/2019
Khai trương Innovation Center Opening Innovation Center 24/11/2019

Tham quan City Tours


Làng Tre - KDL Đại Nam Bamboo Village - Dai Nam Park
Tour Văn Hóa Cultural Tour
Tour Sinh Thái Eco-Tourism

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Governing body: People's Committee of Binh Duong Province

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3822 200

Trưởng ban biên tập: Lai Xuân Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Editor in Chief: Lai Xuan Thanh - Director of Binh Duong Department of Information and Communications.

Được phát triển và vận hành bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Developed and Operated by: The Center for Information Technology and Communications

Điện thoại: Phone: +84 (274) 3897 558 - Extend 101

Email: trungtamcntt-truyenthong@binhduong.gov.vn